• Cẩm nang đi chợ từ ngày 15/8 đến 21/8
  (Cập Nhật 15-08-2016 08:09)

 • Cẩm nang đi chợ từ ngày 8/8 đến 14/8
  (Cập Nhật 08-08-2016 21:35)

     

 • Thông tin giá cả tuần lễ từ ngày 11 đến 17/7/2016.
  (Cập Nhật 14-07-2016 17:26)

  Chị sẽ có cơ hội mua một số mặt hàng khuyến mãi. Tuy nhiên, xin lưu ý là giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, rau quả,...) có thể thay đổi tuỳ theo ngày. STT Tên mặt hàng Giá tính theo trọng lượng bao đóng gói 01 Gạo nàng thơm chợ Đào, bao 5kg M.TAM: 97.000đ từ 27/6-10/7; Tcom: 106.800đ 02 Gạo Nàng thơm Xuân Hồng, bao 5 kg 111.500đ 03 Gạo Hương Lài sữa Minh Tâm, bao 5kg 90.500đ 06  Nếp ngỗng, bao 1kg 26.700đ 07 Nếp cái hoa vàng, bao 1kg NGOCHOAN: 34.600đ; XUANHONG: 38.000đ 08  Đậu xanh hột, bao 500g 29.400đ.  09 Đậu xanh cà, bao 500g 29.700đ 09 Đậu phộng, bao 500g 39.000đ 10  Đậu tương, bao 500g 18.500đ

 • Thông tin giá cả tuần lễ từ ngày 04/7/2016.
  (Cập Nhật 07-07-2016 16:32)

  Chị sẽ có cơ hội mua một số mặt hàng khuyến mãi. Tuy nhiên, xin lưu ý là giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, rau quả,...) có thể thay đổi tuỳ theo ngày. STT Tên mặt hàng Giá tính theo trọng lượng bao đóng gói 01 Gạo nàng thơm chợ Đào, bao 5kg M.TAM: 87.000đ từ 27/6-10/7; Tcom: 106.800đ 02 Gạo Nàng thơm Xuân Hồng, bao 5 kg 111.500đ 03 Gạo Hương Lài sữa Minh Tâm, bao 5kg 81.900đ từ 27/6-10/7 06  Nếp ngỗng, bao 1kg 26.700đ 07 Nếp cái hoa vàng, bao 1kg NGOCHOAN: 34.600đ; XUANHONG: 38.000đ 08  Đậu xanh hột, bao 500g 29.400đ.  09 Đậu xanh cà, bao 500g 29.700đ 09 Đậu phộng, bao 500g 39.000đ 10  Đậu tương, bao 500g 18.500đ

 • Thông tin giá cả tuần lễ từ ngày 27/6/2016.
  (Cập Nhật 04-07-2016 17:54)

  Chị sẽ có cơ hội mua một số mặt hàng khuyến mãi. Tuy nhiên, xin lưu ý là giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, rau quả,...) có thể thay đổi tuỳ theo ngày. STT Tên mặt hàng Giá tính theo trọng lượng bao đóng gói 01 Gạo nàng thơm chợ Đào, bao 5kg M.TAM: 87.000đ từ 27/6-10/7; Tcom: 106.800đ 02 Gạo Nàng thơm Xuân Hồng, bao 5 kg 111.500đ 03 Gạo Hương Lài sữa Minh Tâm, bao 5kg 81.900đ từ 27/6-10/7 06  Nếp ngỗng, bao 1kg 26.700đ 07 Nếp cái hoa vàng, bao 1kg NGOCHOAN: 34.600đ; XUANHONG: 38.000đ 08  Đậu xanh hột, bao 500g 29.400đ.  09 Đậu xanh cà, bao 500g 29.700đ 09 Đậu phộng, bao 500g 39.000đ 10  Đậu tương, bao 500g 18.500đ

 • Thông tin giá cả tuần lễ từ ngày 20/6/2016
  (Cập Nhật 24-06-2016 11:33)

  Chị sẽ có cơ hội mua một số mặt hàng khuyến mãi. Tuy nhiên, xin lưu ý là giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, rau quả,...) có thể thay đổi tuỳ theo ngày. STT Tên mặt hàng Giá tính theo trọng lượng bao đóng gói 01 Gạo nàng thơm chợ Đào, bao 5kg M.TAM: 97.000đ; Tcom: 106.800đ 02 Gạo Nàng thơm Xuân Hồng, bao 5 kg 111.500đ 03 Gạo Hương Lài sữa Minh Tâm, bao 5kg 90.500đ 06  Nếp ngỗng, bao 1kg 26.700đ 07 Nếp cái hoa vàng, bao 1kg NGOCHOAN: 34.600đ; XUANHONG: 38.000đ, KM 32.900đ từ ngày 4 - 26/6 08  Đậu xanh hột, bao 500g 29.400đ.  09 Đậu xanh cà, bao 500g 29.700đ 09 Đậu phộng, bao 500g 39.000đ 10  Đậu tương, bao 500g 18.500đ

 • Thông tin giá cả tuần lễ từ ngày 13/6/2016
  (Cập Nhật 18-06-2016 11:32)

  Chị sẽ có cơ hội mua một số mặt hàng khuyến mãi. Tuy nhiên, xin lưu ý là giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, rau quả,...) có thể thay đổi tuỳ theo ngày. STT Tên mặt hàng Giá tính theo trọng lượng bao đóng gói 01 Gạo nàng thơm chợ Đào, bao 5kg M.TAM: 97.000đ; Tcom: 106.800đ 02 Gạo Nàng thơm Xuân Hồng, bao 5 kg 111.500đ 03 Gạo Hương Lài sữa Minh Tâm, bao 5kg 90.500đ 06  Nếp ngỗng, bao 1kg 26.700đ 07 Nếp cái hoa vàng, bao 1kg NGOCHOAN: 34.600đ; XUANHONG: 38.000đ, KM 32.900đ từ ngày 4 - 26/6 08  Đậu xanh hột, bao 500g 29.400đ.  09 Đậu xanh cà, bao 500g 29.700đ 09 Đậu phộng, bao 500g 39.000đ 10  Đậu tương, bao 500g 18.500đ

 • Thông tin giá cả tuần lễ từ ngày 6/6/2016.
  (Cập Nhật 08-06-2016 20:15)

  Chị sẽ có cơ hội mua một số mặt hàng khuyến mãi. Tuy nhiên, xin lưu ý là giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, rau quả,...) có thể thay đổi tuỳ theo ngày. STT Tên mặt hàng Giá tính theo trọng lượng bao đóng gói 01 Gạo nàng thơm chợ Đào, bao 5kg M.TAM: 97.000đ; Tcom: 106.800đ 02 Gạo Nàng thơm Xuân Hồng, bao 5 kg 111.500đ 03 Gạo Hương Lài sữa Minh Tâm, bao 5kg 90.500đ 06  Nếp ngỗng, bao 1kg 26.700đ 07 Nếp cái hoa vàng, bao 1kg NGOCHOAN: 34.600đ; XUANHONG: 38.000đ, KM 32.900đ từ ngày 4 - 26/6 08  Đậu xanh hột, bao 500g 29.400đ.  09 Đậu xanh cà, bao 500g 29.700đ 09 Đậu phộng, bao 500g 39.000đ 10  Đậu tương, bao 500g 18.500đ

 • Thông tin giá cả tuần lễ từ ngày 30/5/2016.
  (Cập Nhật 01-06-2016 07:48)

  Chị sẽ có cơ hội mua một số mặt hàng khuyến mãi. Tuy nhiên, xin lưu ý là giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, rau quả,...) có thể thay đổi tuỳ theo ngày. STT Tên mặt hàng Giá tính theo trọng lượng bao đóng gói 01 Gạo nàng thơm chợ Đào, bao 5kg M.TAM: 97.000đ; Tcom: 106.800đ 02 Gạo Nàng thơm Xuân Hồng, bao 5 kg 111.500đ 03 Gạo Hương Lài sữa Minh Tâm, bao 5kg 90.500đ 06  Nếp ngỗng, bao 1kg 26.700đ 07 Nếp cái hoa vàng, bao 1kg NGOCHOAN: 34.600đ; XUANHONG: 38.000đ, KM 32.900đ từ ngày 4 - 26/6 08  Đậu xanh hột, bao 500g 29.400đ.  09 Đậu xanh cà, bao 500g 29.700đ 09 Đậu phộng, bao 500g 39.000đ 10  Đậu tương, bao 500g 18.500đ

 • Thông tin giá cả tuần lễ từ ngày 23/5/2016.
  (Cập Nhật 26-05-2016 12:07)

  Chị sẽ có cơ hội mua một số mặt hàng khuyến mãi. Tuy nhiên, xin lưu ý là giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, rau quả,...) có thể thay đổi tuỳ theo ngày. STT Tên mặt hàng Giá tính theo trọng lượng bao đóng gói 01 Gạo nàng thơm chợ Đào, bao 5kg M.TAM: 97.000đ; Tcom: 106.800đ 02 Gạo Nàng thơm Xuân Hồng, bao 5 kg 111.500đ 03 Gạo Hương Lài sữa Minh Tâm, bao 5kg 90.500đ 06  Nếp ngỗng, bao 1kg 26.700đ 07 Nếp cái hoa vàng, bao 1kg 34.600đ - 38.000đ 08  Đậu xanh hột, bao 500g 29.400đ.  09 Đậu xanh cà, bao 500g 29.700đ 09 Đậu phộng, bao 500g 39.000đ 10  Đậu tương, bao 500g 18.500đ

Phần mềm giao nhận logistic