Giải mã gene để chăm sóc sức khỏe tốt hơn
Hội thảo khoa học mang tên Genetica Talk với chủ đề “Sự kết hợp của giải mã gene và trí tuệ nhân tạo (AI), phương thức đột phá chăm sóc sức khỏe Việt” vừa diễn ra tại TPHCM, cho thấy xu hướng chung của thế giới trong việc dùng thông tin gene để cá nhân hóa phác đồ điều trị… Đây là lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam.
Thông tin về tiến độ của Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Vào ngày 9/9/2015, nhóm nghiên cứu, với TS. Thái Thị Ngọc Dư, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội – Trường Đại học Hoa Sen, Chủ nhiệm Đề tài, đã trình bày báo cáo đề tài nghiên cứu: “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh” trước Hội đồng Giám định tại Sở Khoa học và Công nghệ - TP.HCM.
Phần mềm giao nhận logistic