Thông tin về tiến độ của Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Vào ngày 9/9/2015, nhóm nghiên cứu, với TS. Thái Thị Ngọc Dư, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội – Trường Đại học Hoa Sen, Chủ nhiệm Đề tài, đã trình bày báo cáo đề tài nghiên cứu: “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh” trước Hội đồng Giám định tại Sở Khoa học và Công nghệ - TP.HCM.

Hội đồng đánh giá là nhóm nghiên cứu đã hoàn thành công việc giai đọan 1, đúng kế hoạch, báo cáo thể hiện quá trình làm việc nghiêm túc, kết quả nghiên cứu tốt đối với giai đoạn 1. Hội đồng đã đồng ý cho nhóm đề tài tiếp tục giai đoạn 2, theo kế hoạch giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào tháng 2/2016.

Hội đồng đã góp ý một số ý kiến để hoàn thiện báo cáo, như: Cần nêu thêm cơ sở lý luận, phân tích sâu hơn các khái niệm, đặc biệt là khái niệm bình đẳng giới; cần khái quát hóa các kết quả nghiên cứu về mặt lý luận; cần phỏng vấn thêm nam giới để có cơ sở so sánh; cần có ý kiến đánh giá của người sử dụng nữ trí thức, vì nếu chỉ là tự đánh giá thì không khách quan,...

Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục nghiên cứu để đáp ứng những yêu cầu trên của Hội đồng. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng bắt tay vào công việc của giai đoạn 2, với chủ yếu là soạn chuyên đề.

Lê Thị Hạnh


Phần mềm giao nhận logistic