PGS-TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng: “Theo dấu” tiến hóa virus cúm
Trên con đường theo dấu sự tiến hóa của virus cúm mùa và cúm gia cầm, PGS,TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng không chỉ có được những công trình nghiên cứu có giá trị mà còn tìm thấy ý nghĩa thiết thực trong công việc âm thầm của mình: góp phần phát triển các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa cúm hiệu quả để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Phần mềm giao nhận logistic