Hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

1. Tổ chức trao học bổng năm học 2016 - 2017 cho 24 nữ sinh viên của TP. Hồ Chí Minh và 20 nữ sinh trường THCS Nguyễn Thị Lựu, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Hoàn tất các văn bản thủ tục đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ cho Hội đăng ký đề tài nghiên cứu: “Vai trò nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập thế giới”.

3. Phối hợp với Hội kế toán TP xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

4. Dự Đại hội Hội nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2021), tổ chức ngày 2 & 3/7/2016 tại Hà Nội.

 


Phần mềm giao nhận logistic