Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc với hai Hội thành viên

Chiều 5/8/2016, tại Trụ sở Hội LHPNVN, số 39 Hàng Chuối, Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) đã có buổi làm việc với Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có đông đủ Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và lãnh đạo các Ban của Trung ương Hội LHPN VN.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN VN đã nêu rõ mục đích, nội dung của buổi làm việc: đánh giá việc thực hiện vai trò là tổ chức thành viên của Hội LHPN VN; đề xuât hoạt động phối hợp trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất của tổ chức thành  viên với Hội LHPN VN; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Hội LHPN VN và triển khai một số hoạt động trong thời gian tới.

Ths. Nguyễn Thị Yên Hưng, thay mặt Hội Nữ trí thức Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Hội Nữ trí thức Việt Nam về vai trò của tổ chức thành viên, một số đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ Hội LHPN VN.

Theo đó, GS-TSKH. Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khẳng định, Hội Nữ trí thức Việt Nam sẵn sàng liên kết với Hội Nữ doanh nhân Việt Nam dưới sự bảo trợ của Hội LHPN VN tạo thành sức mạnh tổng hợp để các hoạt động của Hội LHPN VN thật sự khởi sắc và có những đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển đất nước bền vững.

Chị Hồ Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã khái quát một số hoạt động của Hội trong thời gian qua; nêu những vấn đề đặt ra của Hội Nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập và mong muốn có sự kết nối giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hội LHPN VN.

Đại diện Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh, PGS-TS. Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội NTT TP.HCM đã thông  báo nhiều hoạt động của Hội Nữ trí thức TP. và một số đề xuất, kiến nghị trong việc liên kết giữa Hội Nữ trí thức TP với Hội Nữ doanh nhân TP và Hội LHPN TP, để tạo nên sức mạnh, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN VN Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao vai trò và hoạt động của hai Hội thành viên: Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Mặc dù trong thời gian ngắn hai Hội đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, kết nối, có sức lan tỏa, tạo điều kiện cho hội viên phát triển ra ngoài xã hội. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cũng khẳng định Hội LHPN VN luôn đồng hành cùng các hoạt động của Hội Nữ trí thức VN và Hội Nữ doanh nhân VN.

Hội LHPN VN là tổ chức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, trong đó phụ nữ nông dân chiếm số đông rất cần sự hỗ trợ của nữ trí thức, nữ doanh nhân để phụ nữ nông dân và các tầng lớp phụ nữ khác cùng phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà thống nhất quan điểm là hai Hội tập trung cho phát triển tổ chức Hội. Trung ương Hội LHPN VN sẽ chỉ đạo Hội Phụ nữ các tỉnh, thành tập trung quyết liệt trong việc hỗ trợ phát triển Hội NTT và Hội NDN ở địa phương.

Hai Hội cần tăng cường phối hợp để thực hiện có hiệu quả các đề án của Chính phủ giao cho Hội LHPN VN; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển; kết nối, giao lưu để giúp cho phụ nữ các tỉnh, thành tham gia tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về Điều lệ Hội, Chủ tích Hội LHPN VN đã khẳng định hội viên của Hội Nữ trí thức VN và Hội Nữ doanh nhân VN là hội viên đương nhiên của Hội LHPN VN.

Nguồn: Website Hội Nữ trí thức Việt Nam.


Phần mềm giao nhận logistic