Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TP.HCM kính chúc hội viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người.

Chúc mừng các hội viên vừa được Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2016. 

Sau đây là danh sách 4 hội viên vừa được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2016: 

STT

         Họ & tên

Năm sinh

Chuyên môn

Đơn vị công tác

01

         PGS-TS              

Nguyễn Thị Thanh Phượng    

 

20/9/1966 

 

Khoa học trái đất

Phó viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

02

          PGS-TS

Lê Thị Nam Giang         

 

 

15/3/1969       

 

Luật học   

Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

03

          PGS-TS

Trần Thị Mỹ Diệu  

 

04/5/1971     

 

Khoa học trái đất     

Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh.

04

          PGS-TS

Tô Thị Hiền                                  

         

30/12/1972             

Hóa học

Trưởng khoa Môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại  học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 


Phần mềm giao nhận logistic