Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – Nhìn từ quan điểm giới

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Hội Nữ trí thức TPHCM (IWAH) phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM (HCMUSSH) tổ chức vào sáng ngày 7/9/2018 tại HCMUSSH. Đồng chủ trì Hội thảo có: PGS-TS. Trương Thị Hiền, Chủ tịch IWAH, PGS-TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng HCMUSSH và PGS-TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan, Trưởng khoa Xã hội học HCMUSSH.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng HCMUSSH đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo về những quan tâm đối với các vấn đề của xã hội Việt Nam, những nhu cầu, giải pháp đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới,...

Mười sáu báo cáo tham luận đã đề cập nhiều vấn đề: Sáng tạo xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Văn hóa đô thị, văn hóa gia đình - Nhìn từ quan điểm Giới trước ngưỡng cửa cách mạng công nghiệp 4.0; Lao động nữ trong thời đại robot; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động nữ ở khu vực nông thôn; Dạy ngữ văn thời 4.0; Nâng cao năng lực ngoại ngữ của nữ giảng viên phục vụ cho nghiên cứu khoa học; Một số kỹ năng cần phổ cập để người lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động nữ thích ứng với những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4,v.v…

Hội thảo là diễn đàn học thuật để các hội viên IWAH, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý, các giảng viên,…cùng thảo luận thúc đẩy mở rộng giao lưu, hợp tác trong lĩnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nữ & nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực nữ trong kinh tế, văn hóa, xã hội; chọn lọc tiếp thu tinh hoa nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực nữ của các đơn vị giáo dục tiên tiến trên thế giới,… nhằm đề xuất những giải pháp mang tính đột phá, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đào tạo và phát triển nguồn nhân, tạo cơ hội cho đông đảo phụ nữ được tham gia vào nền kinh tế 4.0, để họ cùng phát triển và thành công.

TS. Lê Hữu Phước phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS-TS. Trương Thị Hiền báo cáo đề dẫn Hội thảo

PGS-TS. Ngô Thị Phương Lan trình bày tham luận: Tính nhân văn, kỹ năng mềm và lưu tâm vấn đề Giới: Sáng tạo xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư​

PGS-TS. Nguyễn Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn sơn Kova phát biểu thảo luận

TS. Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng biểu thảo luận

PGS-TS. Trương Thị Hiền, Chủ tịch IWAH tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng HCMUSSH PGS-TS. Ngô Thị Phương Lan

Bảo Khánh


Phần mềm giao nhận logistic