Lời cảm ơn của BCH Hội Nữ trí thức TPHCM

Góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ tổng kết 4 năm thực hiện chương trình học bổng Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi và tặng học bổng cho 47 NSV năm học 2018-2019 là có sự chung tay đóng góp của các tập thể chi Hội, hội viên và các nhà hảo tâm. BCH Hội Nữ trí thức TPHCM xin trân trọng cảm ơn các tập thể và cá nhân có tên sau:

STT

Tên tập thể, cá nhân

Số tiền tài trợ

 

01

Bà Trương Thị Hiền

2.000.000 đ

Hội viên

02

Bà Dương Thị Năm

2.000.000 đ

Hội viên

03

Bà Nguyễn Thị Khánh Tâm

2.000.000 đ

Hội viên

04

Bà Lê Thị Huệ

2.000.000 đ

Hội viên

05

Bà Đỗ Thị Thanh Hương

500.000 đ

Hội viên

06

Bà Trương Thị Minh Hương

2.000.000 đ

Hội viên

07

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

2.000.000 đ

Hội viên

08

Bà Nguyễn Thị Lan

2.000.000 đ

Hội viên

09

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

2.000.000 đ

Hội viên

10

    Bà Ung Thị Xuân Hương

5.000.000 đ

Hội viên

11

Bà Trần Thị Phương Hoa

2.000.000 đ

Hội viên

12

Bùi Thị Ngọc Trang

3.000.000 đ

Hội viên

13

Bà Trần Thị Lệ Thủy

2.000.000 đ

Nhà hảo tâm

14

Bà Nguyễn Thị Huệ

8.000.000 đ

Nhà hảo tâm

15

Bà Phạm Thị Thu Nguyệt

2.000.000 đ

Nhà hảo tâm

16

Bà Cẩm Nhung

2.000.000 đ

Nhà hảo tâm

17

Ca sĩ Trần Hường

2.000.000 đ

Nhà hảo tâm

18

Bà Phú Nguyễn

4.000.000 đ

Nhà hảo tâm

19

Bà Nguyễn Hồng Hà

2.000.000 đ

Nhà hảo tâm

20

Chi hội NTT Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

4.000.000 đ

 

21

Chi hội NTT Luật sư, luật gia

2.000.000 đ

 

22

Chi hội NTT Thành Hội Phụ nữ

2.000.000 đ

 

                             

 

Cộng

55.000.000 đ

 

 


Phần mềm giao nhận logistic