Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ra Tuyên bố Hà Nội

Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (INWES-APNN) do Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam tổ chức với chủ đề “Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn tại Trung tâm Phụ nữ phát triển (Hà Nội) trong 3 ngày 18, 19 và 20/10/2018 với sự tham dự của 250 đại biểu, trong đó có 65 đại biểu quốc tế đến từ 16 nước và vùng lãnh thổ, 20 khách quốc tế, trong nước và 180 đại biểu Việt Nam (Đoàn đại biểu Hội Nữ trí thức TPHCM gồm 12 thành viên) là các nữ khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của các viện nghiên cứu, trường đại học, các Bộ, ngành trên toàn quốc.

Hội nghị APNN được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho các thành viên APNN trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực và vai trò của các nhà khoa học nữ trong phát triển kinh tế  - xã hội. Hội nghị năm nay cũng là cơ hội để phụ nữ Việt Nam mở rộng hợp tác, đóng góp cho những hoạt động chung của APNN và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, đồng thời giới thiệu, quảng bá đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong 3 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của các thành viên APNN: Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Sri Lanka, Đài Bắc Trung Quốc và Việt Nam; tham gia 3 hội thảo chuyên đề: Giới và Bình đẳng Giới trong Khoa học và Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm; Quản trị Rủi ro Thiên tai và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu; tham dự Triển lãm “Phụ nữ trong Khoa học và Sáng tạo”; Gala Dinner chào mừng thành công Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương do Hội Nữ trí thức Việt Nam chủ trì, tôn vinh các nữ khoa học gia tiêu biểu; và nhất trí thông qua Tuyên bố Hà Nội  do  GS-TS. Chia-Li Wu, Chủ tịch APNN trình bày vào chiều ngày 19/10.

Tuyên bố Hà Nội thể hiện sự cam kết của các thành viên INWES-APNN trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giữa các nhà nữ khoa học khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới, góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc.

Tuyên bố Hà Nội gồm 16 điểm, trong đó điểm qua các thành tựu của Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương; những thách thức; khẳng định sự cam kết và hợp tác đối tác và đưa ra lời kêu gọi.

Nhận diện thách thức

Tuyên bố Hà Nội nhận định những thách thức hiện nay gồm: Những vấn đề cấp thiết mà nhân loại đang đối đầu như: Chiến tranh, đói nghèo, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm… có tác động trực tiếp đến sự phát triển của các nhà khoa học nữ.

Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư được kỳ vọng sẽ tăng năng suất, biến đổi phương thức kết nối các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, song cũng góp phần làm gia tăng bất bình đẳng trong việc phân phối thành quả của tăng trưởng và toàn cầu hóa.

Mặc dù các lĩnh vực liên quan tới khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng đối với các nền kinh tế nhưng hầu hết trong khu vực và trên thế giới chưa đạt được bình đẳng giới trong STEM. Việc tham gia của phụ nữ, nhất là các nhà nữ khoa học trong quản lý cấp cao trong khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác vẫn còn rất thấp.

Khẳng định sự cam kết và hợp tác đối tác

Tuyên bố Hà Nội khẳng định trong một khu vực vực ngày càng kết nối và năng động hơn, sứ mệnh của APNN - tăng cường sự tham gia của các nhà nữ khoa học trong những lĩnh vực khác nhau vì lợi ích phát triển chung - có vai trò rất quan trọng.

INWES-APNN cam kết sẽ tiếp tục triển khai sứ mệnh của APNN và xây dựng quan hệ đối tác có trách nhiệm hướng tới tương lai của một cộng đồng các nhà nữ khoa học khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng sáng tạo, gắn kết và phát triển bền vững.

Các nhà nữ khoa học cần được khuyến khích, tạo điều kiện để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực trong bối cảnh toàn cầu hóa.

INWES-APNN khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, xây dựng, bao dung, hòa hợp, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau và ủng hộ các nỗ lực và khuyến khích các thành viên APNN triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường liên kết giữa các thành viên của Mạng lưới.

INWES-APNN kêu gọi các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm hơn nữa, tạo môi trường luật pháp chính sách, cơ chế thuận lợi và nguồn lực nhằm khuyến khích các nhà nữ khoa học, trí thức phát triển và đóng góp hơn nữa cho sự phát triển bền vững của khu vực trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

PGS-TS. Nguyễn Thị Thu Hà, UV Ban chấp hành TW Đảng - Chủ tịch Hội LH Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

 Gail Mattson, Chủ tịch Mạng lưới quốc tế các nhà khoa học  nữ thế giới (INWES)

GS-TS. Chia Li Wu, Chủ tịch INWESS - APNN đồng chủ trì Hội nghị 

GS-TSKH. Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tổng kết Hội nghị

Bảo Khánh tổng hợp


Phần mềm giao nhận logistic