PGS-TS. Trương Thị Hiền tái đắc cử Bí thư Chi bộ Hội Nữ trí thức TPHCM

Chiều ngày 18/2/2020 tại trụ sở LH Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (LHH), Đại hội Hội Nữ trí thức TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được tiến hành với sự tham dự của đồng chí Hồ Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy cơ quan LHH.

Chi bộ Hội NTT TPHCM được thành lập theo Quyết định số 08-QĐ/ĐULHH ngày 29/4/2016 của Đảng ủy LHH. Hiện Chi bộ có 7 đảng viên, 100% đảng viên có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, trong đó có 5 đảng viên có trình độ trên đại học. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi bộ đã góp phần cùng BCH Hội NTT TPHCM thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội NTT TPHCM nhiệm kỳ 2014-2019; các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực và là thành viên gương mẫu trong tham gia các hoạt động do Đảng ủy LHH và BCH Hội NTT TPHCM tổ chức.

Đại hội đã nhất trí bầu PGS-TS. Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội NTT TPHCM tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Hồ Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy LHH phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Hồ Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy LHH tặng hoa chúc mừng PGS-TS. Trương Thị Hiền tái đắc cử Bí thư nhiệm kỳ mới

Bảo Khánh thực hiện


Phần mềm giao nhận logistic