HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG

20h00 ngày 14 / 3 / 2020. Tại Nhà hát Thành phố, số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TPHCM.

Leader & Soloist: NGUYỄN HỮU NGUYÊN;

Violin:Tăng Thành Nam;

Viola: Phạm Vũ Thiên Bảo;

Cello: NSƯT. Nguyễn Tấn Anh

WOLFGANG AMADEUS MOZART Divertimento in D Major, KV 136

     I. Allegro

     II. Andante

     III. Presto

JOSEPH HAYDN String Quartet ”The Fifth”, op. 50

     Performing: Nguyễn Hữu Nguyên, Tăng Thành Nam, Phạm Vũ Thiên Bảo, NSƯT. Nguyễn Tấn Anh

Giải lao

ANTONIO VIVALDI Concerto for 2 Violins, Cello & Orchestra in D Minor, RV 565

      I. Allegro

      II. Adagio e Spiccato – Allegro – Adagio

      III. Largo e Spiccato

      IV. Allegro

    Violin I: Tăng Thành Nam, Violin II: Lê Minh Hiền

    Cello: NSƯT. Nguyễn Tấn Anh

EDVARD GRIEG Holberg Suite, op. 40

     I. Praeludium

     II. Sarabande

     III. Gavotte

     IV. Air

     V. Rigaudon

Biểu diễn: Dàn nhạc dây HBSO

Soloist & Leader: NGUYỄN HỮU NGUYÊN

HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG

20h00 ngày 14 / 3 / 2020

Tại Nhà hát Thành phố, số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP HCM

Leader & Soloist: NGUYỄN HỮU NGUYÊN

Violin:Tăng Thành Nam

Viola: Phạm Vũ Thiên Bảo

Cello: NSƯT. Nguyễn Tấn Anh

WOLFGANG AMADEUS MOZART Divertimento in D Major, KV 136

     I. Allegro

     II. Andante

     III. Presto

JOSEPH HAYDN String Quartet ”The Fifth”, op. 50

     Performing: Nguyễn Hữu Nguyên, Tăng Thành Nam, Phạm Vũ Thiên Bảo, NSƯT. Nguyễn Tấn Anh

Giải lao

ANTONIO VIVALDI Concerto for 2 Violins, Cello & Orchestra in D Minor, RV 565

      I. Allegro

      II. Adagio e Spiccato – Allegro – Adagio

      III. Largo e Spiccato

      IV. Allegro

    Violin I: Tăng Thành Nam, Violin II: Lê Minh Hiền

    Cello: NSƯT. Nguyễn Tấn Anh

EDVARD GRIEG Holberg Suite, op. 40

     I. Praeludium

     II. Sarabande

     III. Gavotte

     IV. Air

     V. Rigaudon

Biểu diễn: Dàn nhạc dây HBSO

Soloist & Leader: NGUYỄN HỮU NGUYÊN


Phần mềm giao nhận logistic