Hưởng ứng phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp

 

HỘI NỮ TRÍ THỨC TPHCM HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 200 NGÀY CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

        Ngày 21 tháng 02 năm 2020 Ban Thường vụ Thành ủy đã có Kết luận số 4819-TB/TU về tổ chức đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -  2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Trên tinh thần đó, ngày 06 tháng 3 năm 2020 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Kế hoạch số 795/KH-UBND về phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -  2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Nhằm thiết thực hưởng ứng chỉ đạo nêu trên của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ LH Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (LHH) đã có Công văn số 79/LHH-VP hướng dẫn các tổ chức hội thành viên tham gia thực hiện phong trào Thi đua với những hoạt động thiết thực hiệu quả, có ý nghĩa trong việc tích cực thực hiện Chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Theo đó, Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức TPHCM đăng ký tham gia thực hiện một số nội dung hoạt động sau:

1- Tuyên truyền vận động hội viên tham gia hưởng ứng đợt vận động phòng, chống dịch Covid – 19; cứu trợ giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

2- Tham gia đóng góp báo cáo khoa học để góp phần tổ chức thành công Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ II Khu vực phía Bắc do Hội Nữ trí thức Việt Nam chủ trì với chủ đề: "Nữ trí thức với Khoa học Công nghệ trong phòng chống Đại dịch và vì Xã hội Bình an Phát triển". Dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020.

3- Tổ chức trao 48 học bổng Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi lần VI năm học 2020 – 2021. Mỗi học bổng trị giá 3.000.000đ, sẽ trao vào dịp năm học mới, tuần cuối tháng 8/2020.

Tổ chức thực hiện:

1- Quán triệt nội dung thực hiện phong trào thi đua trong tập thể Ban Chấp hành, từng chi Hội và toàn thể hội viên.

2- Vận động hội viên, các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng hưởng ứng thực hiện các nội dung phong trào thi đua.

3- Phong trào thi đua được chia làm 3 đợt:

- Đợt 1: Từ tháng 3 đến 30/4/2020

- Đợt 2: Từ 1/5 đến 30/7/2020

- Đợt 3: Từ 1/8 đến 23/9/2020

     Từng đợt Thi đua, Ban Thường vụ sẽ sơ kết, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện; kết thúc đợt Thi đua sẽ có báo cáo tổng kết, đánh giá gửi cho lãnh đạo LHH và các Ủy viên BCH Hội Nữ trí thức TPHCM.

     Với tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khả năng nghề nghiệp chuyên môn và điều kiện của từng cá nhân, Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TPHCM kêu gọi toàn thể hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện thắng lợi nội nội dung các hoạt động thi đua trên đây.


Phần mềm giao nhận logistic