Nga thành lập phòng thí nghiệm để tạo ra máy tính lượng tử

Tập đoàn Hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã khởi động Phòng thí nghiệm lượng tử quốc gia - một dự án liên bang nhằm phát triển một máy tính lượng tử vào cuối năm 2024.


Phần mềm giao nhận logistic