Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TPHCM lần IV nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 6/01/2021 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội; cùng sự tham dự của ThS. Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên – Chủ tịch Hội LH Phụ nữ TPHCM và GS.TS Nguyễn Văn Phước, UV Đoàn Chủ tịch LH Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – Chủ tịch LH Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (LHH).

Hội nghị đã thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội năm 2020 và Chương trình hoạt động Hội năm 2021. Đồng thời đi sâu phân tích nguyên nhân những hạn chế trong công tác thu hội phí để tìm cách khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở đánh giá cao hoạt động của Hội NTT TPHCM trong năm 2020, GS.TS Nguyễn Văn Phước khẳng định: Hội NTT TPHCM là đơn vị có nhiều hoạt động tiêu biểu nổi bật nhất trong 48 hội thành viên thuộc LHH. ThS. Nguyễn Trần Phượng Trân cũng cho biết: Lãnh đạo TW Hội LH Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao vai trò của các tổ chức hội thành viên thuộc Hội LH Phụ nữ TPHCM, trong đó có Hội NTT TPHCM.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Trương Thị Hiền hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các tổ chức hội thành viên và các ủy viên BCH để nghiên cứu các biện pháp phối hợp hoạt động hiệu quả trong năm 2021.

Bảo Khánh

 

 

 


Phần mềm giao nhận logistic