Hỗ trợ 2 tỷ đồng cho dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng, Sở KH-CN TPHCM triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SPEEDUP).

SPEEDUP sẽ hỗ trợ công lao động, thuê chuyên gia, dịch vụ thuê ngoài, nguyên vật liệu… cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các tổ chức ươm tạo, với mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng. SPEEDUP là một trong 8 chương trình được Sở KH-CN TPHCM triển khai xuyên suốt trong năm 2021 nhằm chào mừng 45 năm thành lập đơn vị.

Năm 2020, SPEEDUP đã tuyển chọn hỗ trợ 40 dự án, tổng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước là 25,3 tỷ đồng, kinh phí đối ứng từ các quỹ đầu tư là 10,3 tỷ đồng. Nhiều dự án khởi nghiệp được hỗ trợ thông qua chương trình đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư với định giá tăng từ 1,5-1,8 lần so với định giá trước khi nhận được hỗ trợ.

Tiêu biểu như dự án Teamup được một quỹ đầu tư mua lại với định giá 15 tỷ đồng, dự án SchoolBus đã gọi vốn thành công cho giai đoạn tiếp theo là 1,8 tỷ đồng, dự án 689 Cloud đã gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư cho giai đoạn tiếp theo với số vốn 100.000 USD.

BÁ TÂN; ​SGGP Thứ Năm, 19/8/2021 07:53


Phần mềm giao nhận logistic