Hội viên Hội Nữ trí thức TPHCM hướng về biển đảo quê hương & đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hưởng ứng Công văn số 16/ĐCT-DTTG ngày 27/3/2022 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LH Phụ nữ Việt Nam về tiếp tục kêu gọi nhắn tin ủng hộ Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; và Kế hoạch số 442/KH-MTTQ BTT ngày 13/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc và vận động Quỹ Vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2022, từ ngày 4/4/2022 Ban Thường trực Hội NTT TPHCM đã phát động trong toàn thể hội viên tích cực quyên góp bằng hình thức nhắn tin và chuyển khoản.

Tính đến ngày 20/4 các hội viên đã chuyển khoản về Hội NTT TPHCM với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Trong đó phải kể đến một số chi Hội vận động được nhiều hội viên tham gia như Chi Hội NTT Học viện Cán bộ TPHCM có 49 hội viên và nhiều thầy giáo trong Học viện cùng hưởng ứng; Chi Hội NTT Trường ĐH KHXH & NV TPHCM có 23 hội viên quyên góp; Chi Hội NTT Luật sư - Luật gia vận động được 17 hội viên; Chi Hội NTT Cựu Cán bộ CCVC vận động được 16 hội viên; Chi hội NTT Doanh nhân vận động được 11 hội viên; Chi hội NTT Cựu Cán bộ Hội LH Phụ nữ vận động được 5 hội viên; Chi hội NTT Các trường đại học - Viện nghiên cứu vận động được 4 hội viên, v.v..

Số tiền trên đã được Ban Thường trực Hội gửi đến các tổ chức hội thành viên là Hội Nữ trí thức Việt Nam, LH Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Hội LH Phụ nữ TPHCM để thông qua các tổ chức thành viên Hội NTT TPHCM sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động trao tiền do hội viên quyên góp đến tận tay các đối tượng.

 

Phiếu chuyển khoản đợt 1 của Chi Hội NTT Học viện Cán bộ TPHCM

Phiếu chuyển khoản đợt 1 của Chi hội NTT Doanh nhân

Bảo Khánh


Phần mềm giao nhận logistic