Hội viên Hội Nữ trí thức TPHCM tham dự HN học tập quán triệt Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2022, các hội viên Hội NTT TPHCM (thuộc 5 chi Hội NTT Học viện Cán bộ Thành phố, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Cựu Cán bộ CCVC, Cựu Cán bộ Hội LH Phụ nữ & Chi Hội NTT Doanh nhân) đã tham dự Hội nghị “Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI” do Hội LH Phụ nữ TPHCM tổ chức.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nói chung và Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI nói riêng đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ với những nội dung trọng tâm sau:

- Mục tiêu, Đại hội xác định phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, Xây dựng người phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 - Năm kỷ niệm 100 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

- Ba nhiệm vụ trọng tâm: "Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh"; "Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới" và "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế".

Ngoài những nội dung trên, các học viên còn được thông tin một số điều khoản bổ sung sửa đổi của Điều lệ Hội LH Phụ nữ Việt Nam vừa được ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII biểu quyết thông qua, cùng những chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LH Phụ nữ Việt Nam nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các hội viên Hội NTT TPHCM tham dự buổi học đầu tiên, sáng ngày 26/5.

 

ThS. Nguyễn Công Thanh Dung - HV Hội NTT TPHCM tham dự HN.

 

 


Phần mềm giao nhận logistic