Nhật Bản lập mạng lưới thử nghiệm lâm sàng vaccine

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định sẽ xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế thử nghiệm lâm sàng vaccine nhằm khẳng định tính an toàn và hiệu quả của các loại vaccine trong thời gian nghiên cứu và phát triển.

Cơ chế hợp tác quốc tế về thử nghiệm lâm sàng vaccine của JICA đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác về kỹ thuật và nghiên cứu giữa tổ chức y tế các nước. Trong trường hợp xuất hiện những bệnh truyền nhiễm mới, các doanh nghiệp phát triển vaccine tại Nhật Bản sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nước về đối tượng tham gia để có thể thực hiện được những thử nghiệm lâm sàng có quy mô hàng chục ngàn người. Kỳ vọng của Chính phủ Nhật Bản là thông qua hợp tác quốc tế để hỗ trợ những doanh nghiệp trong nước đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine, chủ động cho tình huống xảy ra các đại dịch mới trong tương lai.


Phần mềm giao nhận logistic