Hội Nữ trí thức TPHCM & Hội LH Phụ nữ TPHCM ký kết nội dung phối hợp hoạt động năm 2023

Lễ ký được tổ chức vào sáng ngày 17/5 với 9 nội dung trọng tâm nhằm tăng cường sự phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và cộng đồng; tạo điều kiện cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn, giám sát, phản biện xã hội cũng như đề xuất những giải pháp đóng góp vào sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

 


Phần mềm giao nhận logistic