AI xác định sớm nguy cơ ung thư vú

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xác định chính xác những bệnh nhân có nguy cơ mắc ung thư vú cao nhất trong 5 năm tới...

AI có thể dự đoán nguy cơ ung thư từ dữ liệu chụp quang tuyến vú. Ảnh: GETTY IMAGES
AI có thể dự đoán nguy cơ ung thư từ dữ liệu chụp quang tuyến vú. Ảnh: GETTY IMAGES

Kết quả một nghiên cứu của nhóm bác sĩ chẩn đoán hình ảnh X-quang chuyên về ung thư vú tại Trường Đại học California (Mỹ) tiến hành được công bố trên tạp chí Radiology cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xác định chính xác những bệnh nhân có nguy cơ mắc ung thư vú cao nhất trong 5 năm tới, tốt hơn những mô hình đánh giá tiêu chuẩn đang được các bác sĩ áp dụng (như tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, tiền sử mắc bệnh trong gia đình, lấy mẫu mô vú để phân tích...).

Qua phân tích một số mô hình từ năm 2016 đến năm 2021, AI đã dự đoán chính xác khoảng 4.400 bệnh nhân (trong số 18.000 bệnh nhân có nguy cơ) đã phát triển ung thư trong vòng 5 năm sau khi chụp quang tuyến vú vào năm 2016.

Trong khi đó, mô hình rủi ro lâm sàng của Hiệp hội Giám sát ung thư vú (BCSC) chỉ dự đoán bệnh nhân có khả năng phát triển ung thư vú cao nhất trong vòng 1 năm sau khi chụp quang tuyến vú.


Phần mềm giao nhận logistic