Phim chiếu rạp ngày 05/4/2024: Vermines

Đạo diễn: Sébastien Vaniček.

Diễn viên: Samir Nait, Ike Zacsongo-Joseph, Malik Amraoui, Xing Xing Cheng, Mahamadou Sangaré.

Nhà sản xuất: Harry Tordjman.

Một bộ phim của đạo diễn người Pháp Sébastien Vanícek.


Phần mềm giao nhận logistic