Ra mắt kỷ yếu "Nghiên cứu Việt Nam" tại LB Nga

VTV.vn - Tại Moskva, kỷ yếu ‘Nghiên cứu Việt Nam’ mới vừa được xuất bản. Tác phẩm 500 trang bao gồm tài liệu nghiên cứu của các tác giả người Nga và Việt Nam.

Trong tập kỷ yếu này có 29 bài viết, các nhà khoa học Việt là tác giả của 9 bài. Họ viết về chính sách đối ngoại của Ban lãnh đạo Việt Nam, vấn đề thương mại và hợp tác kinh tế Việt-Nga, Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Độc giả của kỷ yếu có thể biết được rất nhiều về tổ tiên huyền thoại của Việt Nam, về việc cấp đất ở nước Đại Việt thời Trần, về sự nghiệp quân sự và chính trị của danh nhân thời Nguyễn, về các hoạt động từ thiện của nhóm ‘Tự lực văn đoàn’...

Ban Truyền hình Đối ngoại; Cập nhật 11:00 ngày 30/10/2015


Phần mềm giao nhận logistic