Trên cả quan trọng

Với đàn ông, điều quan trọng là tìm một người phụ nữ biết nấu ăn, chăm sóc con cái.
Một điều rất quan trọng là tìm người phụ nữ luôn làm bạn vui.
Một điều vô cùng quan trọng là tìm được người phụ nữ hiểu được tâm trạng của bạn.
Và một điều trên cả quan trọng là đừng bao giờ để 3 người phụ nữ ấy gặp nhau.


Phần mềm giao nhận logistic