NHẠC KỊCH “CON DƠI”

20h00  ngày 29/12/2017 tại Nhà hát Thành phố.
Chỉ huy: TRẦN NHẬT MINH;
Đạo diễn: DAVID HERMANN;
Chương trình hợp tác với Viện Goethe.
Âm nhạc: JOHANN STRAUSS II;
Lời hát: Karl Haffner, Richard Genée;

Được hát bằng tiếng Đức với lời thoại tiếng Việt.

Biểu diễn: 

Rosalinde: CHO HAE RYONG, PHẠM DUYÊN HUYỀN*
Gabriel von Eisenstein: PHAN HỮU TRUNG KIỆT
Alfred: PHẠM TRANG
Adele: PHẠM KHÁNH NGỌC, NGUYỄN THU HƯỜNG*
Dr. Falke: ĐÀO MÁC
Frank: NGUYỄN HOÀNG NHẬT QUANG
Prince Orlofsky: TRẦN THANH NAM
Dr. Blind: VŨ MINH TRÍ
Ida: LÝ HOÀNG KIM
Frosch: THÁI KIM TÙNG
Huấn luyện thanh nhạc: Askan Geisler
Huấn luyện ngôn ngữ: Hannah Schumacher
Dịch thuật lời thoại: Thái Kim Tùng
Dàn dựng hợp xướng: Trần Nhật Minh
Biên đạo múa: Nguyễn Phúc Hùng
Thiết kế ánh sáng: David Hermann, Nguyễn Phúc Hải
Thiết kết và thực hiện phục trang: Quỳnh Paris
Thiết kế cảnh trí và đạo cụ: Thurid Peine
Chỉ huy đêm diễn: Nguyễn Mạnh Duy Linh
 
Đoàn Nhạc kịch, Đoàn Vũ kịch & Dàn nhạc Giao hưởng HBSO.

Phần mềm giao nhận logistic