VŨ KỊCH GISELLE

20h ngày 21 & 22 tháng 9 năm 2018 tại Nhà hát Thành phố.

Âm nhạc: ADOLPHE ADAM.

Dàn dựng: CHLOÉ GLEMOT, YUKI HIROSHIGE.

Trợ lý dàn dựng: TRẦN HOÀNG YẾN.

Giselle: Đỗ Hoàng Khang Ninh.

Albert: Hồ Phi Điệp.

Chúa ma: Yuki Hiroshige, Chloé Glemot.

Gant: Đàm Đức Nhuận.

Mẹ của Giselle: Đỗ Thị Anh Nguyên.

Biểu diễn: Đoàn Vũ kịch HBSO.

 


Phần mềm giao nhận logistic