Nhạc kịch: CON DƠI

20h ngày 28 tháng 10 năm 2018 tại Nhà hát Thành phố.

Âm nhạc: JOHANN STRAUSS II.

Lời hát: Karl Haffner, Richard Genée.

Được hát bằng tiếng Đức với lời thoại tiếng Việt.

Biểu diễn: Đoàn Nhạc kịch, Đoàn Vũ kịch & Dàn nhạc Giao hưởng HBSO

Chỉ huy: TRẦN NHẬT MINH

Đạo diễn: DAVID HERMANN

Rosalinde: CHO HAE RYONG

Gabriel von Eisenstein: PHAN HỮU TRUNG KIỆT

Alfred: PHẠM TRANG

Adele: PHẠM KHÁNH NGỌC

Falke: ĐÀO MÁC

Frank: NGUYỄN HOÀNG NHẬT QUANG

Hoàng thân Orlofsky: TRẦN THANH NAM          

Blind: VŨ MINH TRÍ

Ida: LÝ HOÀNG KIM

Frosch: THÁI KIM TÙNG

Huấn luyện thanh nhạc: Askan Geisler

Biên đạo múa: Nguyễn Phúc Hùng

Thiết kế ánh sáng: David Hermann, Nguyễn Phúc Hải

Thiết kết và thực hiện phục trang: Quỳnh Paris

Thiết kế cảnh trí và đạo cụ: Thurid Peine

Biểu diễn: Đoàn Nhạc kịch, Đoàn Vũ kịch & Dàn nhạc Giao hưởng HBSO

Chỉ huy: TRẦN NHẬT MINH

Đạo diễn: DAVID HERMANN

Chương trình hợp tác với Viện Goethe 


Phần mềm giao nhận logistic