VŨ KỊCH GISELLE, 20h ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Nhà hát Thành phố

Âm nhạc: ADOLPHE ADAM.

Dàn dựng: CHLOÉ GLEMOT, YUKI HIROSHIGE

Trợ lý dàn dựng: TRẦN HOÀNG YẾN

Giselle: Đỗ Hoàng Khang Ninh

Albert: Hồ Phi Điệp

Myrtha: Yuki Hiroshige

Hilarion: Đàm Đức Nhuận

Mẹ của Giselle: Đỗ Thị Anh Nguyên

Biểu diễn: Đoàn Vũ kịch HBSO


Phần mềm giao nhận logistic