MÚA ĐƯƠNG ĐẠI CAFÉ SAIGON

20h ngày 19 tháng 01 năm 2019 tại Nhà hát Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chương trình hợp tác với Công ty múa GOTRA Ballet – Hà Lan.

Biên đạo múa: Maïté Guérin, Joost Vrouenraets.

Biểu diễn: Đoàn Vũ kịch HBSO.

Âm nhạc: Loran Delforge, Rudi Schricke, Didier Laloy & Fabian Beghin,

                   James Holden, Joan Baez

Biểu diễn: Trần HoàngYến, Nguyễn Thu Trang, Hà Khánh Vy,

                    Đỗ Hoàng Khang Ninh, Hà Ôn Kim Tuyền,

                    Phan Thái Bình, Sùng A Lùng, ĐặngMinh Hiền, Nguyễn Minh Tâm


Phần mềm giao nhận logistic