NHỮNG KIỆT TÁC DÀNH CHO ĐÀN VIOLIN

20h ngày 13 tháng 7 năm 2019 tại Nhà hát Thành phố.

Solo Violin: Stéphane Trần Ngọc;

Biểu diễn: Dàn nhạc Giao hưởng HBSO;

Chỉ huy: NSƯT TRẦN VƯƠNG THẠCH.

CHƯƠNG TRÌNH:

CAMILLE SAINT-SAËNS Havanaise                 

JULES MASSENET Thaïs                        

ERNEST CHAUSSON Poème                               

Giải lao

JOSEPH BOLOGNE (CHEVALIER DE SAINT-GEORGES) Violin Concerto No. 2 in A Major, op. 5 (AE238) 

MAURICE RAVEL Tzigane                                 

Solo Violin: Stéphane Trần Ngọc 

Biểu diễn: Dàn nhạc Giao hưởng HBSO

Chỉ huy: NSƯT TRẦN VƯƠNG THẠCH

 


Phần mềm giao nhận logistic