Có cách nào để giảm mức án phí?

Thưa luật sư, tôi năm nay đã ngoài 65 tuổi. Vì không rành thủ tục mua bán đất cát, nên tôi đã bị một người lừa sang tên khoảnh ruộng mà không trả tiền cho tôi. Nay tôi muốn làm đơn khởi kiện nhưng nghe nói phải nộp tiền án phí rất cao (gần 20.000.000 đ) nên tôi rất lo lắng. Vì nghèo phải bán đất để lo cuộc sống, nay bán đất không được trả tiền thì  tôi làm gì có tiền để nộp án phí. Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi.

Nguyễn Thị Bê, Quận 12

Luật sư Nguyễn Thị Đào giải đáp:

Khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý & sử dụng án phí & lệ phí tòa án quy định như sau:

Khoản 1 Điều 12 quy định những trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án như sau:

a) Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;

c) Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

d) Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

đ) Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

Theo đó, nếu bà thuộc diện phụ nữ cao tuổi, thì chiếu theo khoản đ, bà được miễn nộp tiền án phí.

 


Phần mềm giao nhận logistic