Mời hội viên nhắn tin: TB gửi 1402, để ủng hộ Quỹ HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH CHIẾN THẮNG BỆNH LAO

Với trách nhiệm là tổ chức thành viên của Hội LH Phụ nữ TPHCM, Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TPHCM phát động toàn thể hội viên hưởng ứng thực hiện Công văn số 1619/ĐCT ngày 28/5/2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LH Phụ nữ Việt Nam về nhắn tin ủng hộ Qũy Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao.

Mỗi tin nhắn có giá tri 18.000 đồng. Cú pháp nhắn tin như sau: TB gửi tổng đài 1402. Thời gian nhắn tin từ ngày 1/6 đến 24 giờ ngày 29/6/2018.

Rất mong toàn thể hội viên tích cực hưởng ứng & vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia để góp phần cùng đồng bào cả nước giúp đỡ người bị bệnh lao vượt qua mặc cảm, chữa khỏi bệnh lao, cùng hòa nhập với cộng đồng.

BCH Hội Nữ trí thức TPHCM

 


Phần mềm giao nhận logistic