Mời hội viên tham gia cuộc thi viết sáng kiến: ĐOÀN KẾT PHỤ NỮ CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO THI ĐUA ÁI QUỐC

Ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Hội LH Phụ nữ TPHCM đã phát động cuộc thi viết sáng kiến "Đoàn kết phụ nữ các dân tộc, tôn giáo thi đua ái quốc" nhằm thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kếu gọi Thi đua ái quốc (11/6/2048-11/6/2018).

Theo đó, BCH Hội Nữ trí thức TPHCM kêu gọi toàn thể hội viên tích cực hưởng ứng Cuộc thi do Hội LH Phụ nữ TPHCM phát động nhằm góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ & phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo Kế hoạch số 313/KH-HPN của Ban Thường vụ Hội LH Phụ nữ TPHCM.


Phần mềm giao nhận logistic