Hội Nữ trí thức Việt Nam tiếp tục thông tin về Hội nghị APNN 2020

1. Hội nghị APNN 2020 và Hội nghị IConWiST sẽ được tổ chức tại New Taipei City Hall từ ngày 23 đến 26/10/2020 dưới 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến.

2. Do tình hình dịch COVID -19, Ban tổ chức Hội nghị gia hạn thời gian đăng ký tham dự sớm (early bird registration)   và gửi báo cáo tóm tắt đến ngày 31/8/2020 (thay vì 31/7/2020). Chỉ những người đã đăng ký tham dự Hội nghị mới có thể tham dự Hội nghị trực tuyến với đường link đặc biệt.

3.Phí đăng ký tham dự hội nghị sẽ giảm 1/2 so với phí đã thông báo, cụ thể 30 USD/1 người. Phí tham dự trực tuyến sẽ thông báo sau.

4. Chủ đề Hội nghị năm nay là Liên minh Phụ nữ khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán họ c- Thay đổi vì một xã hội hòa nhập (Alliance for Women in STEM-Making Change for an Inclusive Society), với 5 Hội thảo chuyên đề:
- STEM Women at Work
- Gender Perspectives for Sustainability
- Gendered Innovations in STEM
- Gender Perspectives in STEM education
- STEM Women Networking
Đề nghị các hội viên nghiên cứu các chủ đề hội thảo thích hợp để tham gia, có báo cáo tóm tắt gửi cho Ban tổ chức Hội nghị trước ngày 31/8/2020.
Ban Tổ chức Hội nghị rất mong hội viên cố gắng tham gia Hội nghị.
 

Phần mềm giao nhận logistic