Người thuê nhà không trả tiền thuê, không trả nhà, phải làm sao?

Cho thuê nhà có hợp đồng nhưng người thuê không trả tiền nhà, không trả nhà, vậy chủ nhà cần phải làm gì để bảo vệ mình?

 
Người thuê nhà không trả tiền thuê, không trả nhà, phải làm sao? - Ảnh 1.

Bị người thuê "bùng" tiền nhà, còn đe dọa ngược. Tôi phải làm sao? - Minh họa: DAD

Tôi cho thuê nhà có ký hợp đồng cho thuê, giá thị trường là 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, người thuê nhà nói để người ta nộp thuế thu nhập cá nhân cho thì tôi giảm trực tiếp tiền thuê vào hợp đồng. Tôi đồng ý và ký hợp đồng cho thuê 2 năm với số tiền cho thuê là 18 triệu đồng/tháng kèm cọc tiền nhà 2 tháng. 

Người thuê này trả tiền nhà được 1 năm thì không trả tiền nữa (đến nay không trả tiền nhà đã 6 tháng) và còn dọa nếu làm căng họ sẽ tố nhà tôi trốn thuế. Đồng thời, khách thuê này còn nói nếu tôi mà cho người đến bỏ đồ của họ ra khỏi nhà sẽ tố tôi tội xâm phạm tư gia bất hợp pháp. Xin viện kiểm sát cho tôi lời khuyên là nên làm thế nào để nhận lại được nhà? Tôi có nhà cho thuê mà bị chính người thuê áp lực, rất mệt mỏi.

Bạn đọc Trần Minh (thành phố Thủ Đức) gửi câu hỏi đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM để mong được tư vấn.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trả lời về trường hợp cho thuê nhà của bạn như sau:

Đối với hợp đồng cho thuê nhà của bạn với bên thuê nhà thể hiện giá thuê nhà là 18 triệu đồng/tháng, không ghi rõ ràng thông tin về việc ai là người chịu thuế thu nhập cá nhân đối với nhà cho thuê.

Theo quy định tại khoản 1 điều 398 Bộ luật Dân sự năm 2015 về nội dung của hợp đồng:

Điều 398. Nội dung của hợp đồng

1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.

Về tiền thuế thu nhập cá nhân: Bạn và bên thuê nhà thỏa thuận bằng miệng không ghi vào trong hợp đồng, nếu bên thuê nhà vẫn giữ thỏa thuận miệng đó thì bên thuê nhà chịu khoản thuế thu nhập cá nhân này, nếu trường hợp bên thuê nhà không thừa nhận thỏa thuận này thì bạn phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Đối với thực hiện hợp đồng thuê nhà: Nếu hợp đồng cho thuê nhà có quy định trả tiền thuê nhà hằng tháng và bên thuê nhà đã không trả tiền thuê nhà +6 tháng là đã vi phạm thỏa thuận của hợp đồng. Trong trường hợp này, bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, theo quy định khoản 1, 2, 3 điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

Như vậy, bạn phải ra thông báo gửi bên thuê nhà thông báo về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà trước hạn và ấn định thời gian bên thuê nhà giao trả nhà cho bạn cũng như thanh toán các khoản tiền thuê nhà còn thiếu đến thời điểm chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nếu bên thuê nhà không đồng ý giao trả nhà và thanh toán tiền thuê nhà, căn cứ thông báo chấm dứt thực hiện hợp đồng bạn có thể khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Trân Trân; TTO - 29/05/2023 11:49 GMT+7


Phần mềm giao nhận logistic