Thông tin quan trọng hàng triệu người hưởng lương hưu tháng 11/2023 cần biết ngay.

Hàng triệu người hưởng lương hưu tháng 11/2023 cần biết những thông tin quan trọng như lịch chi trả, chính sách mới về tiền lương có hiệu lực...

Những người hưởng lương hưu tháng 11/2023 đang quan tâm và cần nắm được các thông tin như lịch chi trả lương hưu tháng 11, chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ tháng này.

Lịch chi trả lương hưu tháng 11/2023 của các tỉnh, thành phố

Thông tin mới nhất về lịch chi trả lương hưu tháng 11/2023 của các tỉnh, thành phố trên cả nước, theo quyết định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 2 - 10 của tháng tổ chức chi trả.

Đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam, lịch chi trả lương hưu từ ngày 11 đến ngày 25 của tháng.

BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo 2 hình thức là qua tài khoản ngân hàng (ATM) và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 9/2023 trở đi, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023 trở về trước.

Lịch chi trả lương hưu tháng 11/2023 của các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ được BHXH các địa phương thông báo cụ thể đến người hưởng lương hưu.

Trước đó, lịch chi trả lương hưu tháng 8/2023 có thay đổi do Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến ngày 14/8/2023 mới bắt đầu có hiệu lực. Do đó, để phù hợp với thời gian có hiệu lực của Nghị định 42, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông báo thực hiện chi trả lương hưu tháng 8/2023 từ ngày 14/8.

Hàng triệu người hưởng lương hưu tháng 11/2023 cần biết những thông tin quan trọng về kỳ chi trả này (Ảnh minh họa).

Chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ tháng 11/2023

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành thống kê sẽ được xếp lương như sau:

- Ngạch Thống kê viên cao cấp (mã số 23.261): Hệ số lương 6,20 - 8,00, tương đương 9,238 đến 11,92 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên chính (mã số 23.262): Hệ số lương 4,40 - 6,78, tương đương 6,556 đến 10,102 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên (mã số 23.263): Hệ số lương 2,34 - 4,98, tương đương 3,486 - 7,420 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên trung cấp (mã số 23.264): Hệ số lương 2,10 - 4,89, tương đương 3,129 đến 7,286 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Nhân viên thống kê (mã số 23.265): Hệ số lương 1.86 - 4,06, tương đương 2,771 đến 6,049 triệu đồng/tháng.

Chính sách mới về tiền lương này có hiệu lực từ ngày 15/11/2023.

Hoàng Cường – SKĐS - 02-11-2023 4:05 PM | Xã hội


Phần mềm giao nhận logistic