Tôi mong các vị luật gia, luật sư tư vấn giúp tôi và những người sử dụng đất khác biết những hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng đất để sử dụng đất cho đúng quy định của pháp luật.

Thưa luật sư

Tôi là Nguyễn Thị Cần, hiện đang cư trú tại TP.HCM. Tôi theo dõi trên báo và mạng xã hội, tôi thấy nhiều người có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng đất mà họ không biết. Bản thân tôi và gia đình khi sử dụng đất cũng không biết những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm khi sử dụng đất là những hành vi gì để tránh. Tôi mong các vị luật gia, luật sư tư vấn giúp tôi và những người sử dụng đất khác biết những hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng đất để sử dụng đất cho đúng quy định của pháp luật. Xin cảm ơn.

 

Thạc sỹ, Luật gia Đặng Thị Tám trả lời:

Chị Nguyễn Thị Cần thân mến,

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định. Người sử dụng đất trong quá trình khai thác công năng đất đai dứt khoát phải tuân thủ những quy định của pháp luật và Nhà nước.

Do đó, chị cần lưu ý khi sử dụng đất nên tránh những hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người người sử dụng đất.

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ngoài những hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng đất nêu trên thì chị cần lưu ý phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng đất theo Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 như nguyên tắc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất; tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh; người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhà nước luôn có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào việc sử dụng đất đai một cách hiệu quả; bảo đảm cho người sử dụng đất được sử dụng đất. Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định cụ thể chế độ sử dụng các loại đất khác nhau, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Vì vậy, khi sử dụng đất, chị cần tuân thủ các quy định trên của pháp luật để sử dụng đất một cách hợp lý và khai thác tốt làm tăng giá trị của đất.

 

 

 

 

 


Phần mềm giao nhận logistic