TS. NGUYỄN THỊ THANH MỸ, UV Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức TPHCM

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Nguyễn Thị Thanh Mỹ                    Giới tính:   Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:        14/10/1968                Nơi sinh:   TP.Hồ Chí minh

Quê quán:      Long An                                             Dân tộc:   Kinh

Học vị cao nhất:  Tiến sĩ Kỹ thuật                         Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt             Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Phó Giám đốc Sở

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 52/26 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7 TP.HCM                 

Điện thoại liên hệ:  0903935651  

Fax:                                                                      Email: thanhmy1410@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Học vị/

Học hàm

Năm cấp bằng

Cơ sở đào tạo

Nước đào tạo

Chuyên ngành

Đại học

1994

Trường Đại học Kỹ thuật TP.HCM

Việt Nam

Hóa thực phẩm

Thạc sĩ

2001

Viện Môi trường và Tài nguyên

Việt Nam

Kỹ thuật Môi trường

Tiến sĩ

2012

Viện Môi trường và Tài nguyên

Việt Nam

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

 

Tên luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng đất ngập nước ven biển phía Nam Việt Nam (trường hợp cụ thể tại vùng đất ngập nước Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ:

1.  Anh văn

2.

Mức độ sử dụng: đọc hiểu

Mức độ sử dụng:

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1990 – 1996

Trung Tâm Công nghê Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa

Nhân viên

1996 – 11/2013

Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc Gia TP.HCM

Giảng viên; Giảng viên chính.

Trưởng Phòng Tổng Hợp – kế hoạch

Kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường

11/2013 – nay

 

2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phó Giám Đốc

 

Chuyên viên cao cấp

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

 

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành,

trường)

Trách nhiệm tham

gia trong đề tài

 

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ

2014

Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống lọc sinh học kỵ khí kết hợp bể sinh học màng nhúng chìm (SMBR) xử lý nước thải trạm ép rác trung chuyển

2013

Đại học Quốc gia TP.HCM

Chủ nhiệm

3

Điều tra đánh giá hiện trạng nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Long An

2012

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An

Đồng chủ trì

4

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý và  bảo vệ môi trường khu đô thị mới Nam Sài gòn hướng tới một đô thị bền vững

2011

Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM

Đồng chủ nhiệm

5

 

Nghiên cứu thực nghiệm mô hình phân lọai rác tại nguồn và tái chế tại chỗ phân hữu cơ trên vùng đất ngập nước Cần Giờ

2008

Đại học Quốc gia TP.HCM

Chủ nhiệm

6

Nghiên cứu xây dựng khung chính sách hỗ trợ và các qui định về phân lọai rác sinh họat tại nguồn ở Thành phố Hồ Chí Minh

2007

Thành phố

Đồng Chủ nhiệm

7

Nghiên cứu trình diễn về mô hình quản lý môi trường với sự tham gia của cộng đồng – trường hợp cụ thể phường 3, quận 11, TP.HCM

2006

Thành phố

Đồng chủ nhiệm

8

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp ở Tp.Hồ Chí Minh

2005

Bộ

Chủ nhiệm

9

Nghiên cứu cải tiến một bước công tác quản lý của Viện Môi Trường và Tài Nguyên nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của Viện

2005

Viện

Chủ nhiệm

10

Nghiên cứu thực nghiệm xử lý Nitơ, Phốt pho một số ngành công nghiệp, cụ thể Ngành chế biến thủy hải sản

2000

Bộ

Chủ nhiệm

11

Cải thiện môi trường kênh Tân Hóa – Lò Gốm với sự tham gia của cộng đồng

2006

Dự án tài trợ

Chủ trì đề tài nhánh

12

Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo môi trường tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trọng điểm ở TP.Hồ Chí Minh và các vùng lân cận

1999

Nhà nước

KHCN – 07 - 10

Tham gia

13

Nghiên cứu một số  cơ sở khoa học để kiến nghị các biện pháp quản lý  môi trường  lưu vực sông Đồng Nai

2001

Nhà nước

KHCN – 07 - 17

Tham gia

14

Ứng dụng kinh tế môi trường để nghiên cứu và đánh giá diễn biến tài nguyên – môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

2004

Nhà nước

KC08.8

Tham gia

15

Nghiên cứu xây dựng qui hoạch môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng Đông Nam bộ

2004

Dự án Nhà nước

Tham gia

16

Dự án lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai

2003

Dự án Nhà nước

Tham gia

17

Hiện trạng môi trường tài nguyên thiên nhiên các tỉnh Tây Nguyên – Họach định chương trình nghiên cứu bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển Tây Nguyên bền vững

2002

Bộ

B2000-24-01-TĐ

Tham gia

18

Nghiên cứu triển khai trình diễn cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

2002

Nhiệm vụ Bộ

Tham gia

19

Điều tra xây dựng danh mục và tính toán tải lượng các nguồn nước thải ô nhiễm chính trên lưu vực hệ thông sông Sài Gòn – Đồng Nai 

 

Bộ

Tham gia

20

Nghiên cứu triển khai trình diễn công nghệ xử lý nước ngầm hàm lượng sắt cao và nước ngầm nhiễm Nitrat phục vụ nước sạch nông thôn

 

Thành phố

Tham gia

21

Nghiên cứu thành phần và tính chất nước thải đô thị phục vụ qui hoạch thoát nước và xử lý nước thải ở Tp.Hồ Chí Minh

 

Thành phố

Tham gia

22

Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động nạo vét, vận chuyển và đổ bùn lắng kênh rạch Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thành phố

Tham gia

23

Nghiên cứu trình diễn và phát triển chương trình ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp bảo vệ môi trường Tp.Hồ Chí Minh 

 

Thành phố

Tham gia

24

Nghiên cứu xây dựng qui định về khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn – Đồng Nai

2006

Thành phố

Tham gia

 

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp thích hợp bảo vệ môi trường khu công nghiệp Đức Hòa – Long An

2003

Tỉnh

Tham gia

25

Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các biện pháp khống chế ô nhiễm, bảo vệ chất lượng nước rạch Tây Ninh

2004

Tỉnh

Tham gia

26

Nghiên cứu triển khai trình diễn cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu

2003

Bộ

Tham gia

27

Quan trắc chất lượng môi trường TP.HCM vaø caùc tænh ÑBSCL

 

Bộ

Tham gia

28

Kinh tế Chất thải – Trường hợp chất thải công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

2004

Dự án Kinh tế Chất thải (Việt Nam – Lào – Campuchia – Canada)

Tham gia

29

Nghiên cứu thực nghiệm các giải pháp khả thi tận dụng lại chất thải cho ngành chế biến tôm – Trường hợp điển hình Nhà máy thuỷ sản Bạc Liêu

2004

Trọng điểm cấp ĐHQG

Tham gia

30

Kinh tế Chất thải – Trường hợp chất thải công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

2006

Tỉnh

Tham gia

31

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ qui họach môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

2007

Thành phố

Tham gia

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

Stt

Tác giả chính

Tên kết quả công bố/đăng ký

Tên tạp chí, Nơi công bố

Thời gian đăng tải

1

Lâm Minh Triết, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phạm Quốc Khánh

Khả năng tiêu thụ và phân hủy sinh học chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ với sự tham gia của Trùn quế

 

Tạp chí Bảo hộ Lao động, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động,

tháng 5/2010

2

Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Nguyễn Văn Phước, Lâm Minh Triết

Về mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng đất ngập nước  ven biển phía Nam -

 

Tạp chí Môi trường của Tổng cục Môi trường

9/2010

3

Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Lâm Minh Triết, Nguyễn Văn Phước, Phạm Quốc Khánh

Xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng quá trình sinh học thiếu khí tại vùng dân cư  phân tán và qui mô nhỏ

Tạp chí An toàn - Sức Khỏe và Môi trường của Viện Nghiên cứu KHKT Bảo Hộ Lao động

 

2010

4

N.T.Tin, N.T.T. My, B.X.Thanh

 Effect of sludge retention time on performance of anaerobic sponge biofilter coupling with membrane bioreactor treating leachate

 

Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ (Viện KHCN Việt Nam)

2013

5

Nguyen Thi Thanh My, Pham Quoc Khanh, Nguyen Van Phuoc, Lam Minh Triet

 

Vermicomposts from organic solid wastes produced by earth worms (Perionyx excavatus)

 

Hội thảo Quốc tế về Môi trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên ICERN-2008

 

2008

6

 Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Văn Phước, Lâm Minh Triết

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình phân hủy sinh học chất thải hữu cơ thành phân hữu cơ với sự tham gia của trùn quế qui mô hộ gia đình

“Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” Tuyển tập các công trình khoa học và hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập VACNE 1988-2008)

2008

7

Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Văn Phước, Lâm Minh Triết

Khả năng tiêu thụ và phân hủy sinh học chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ với sự tham gia của trùn Quế

Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 11 về “Công nghệ và quản lý môi trường” của Trường Đại học Bách khoa

2009

8

Nguyen Thi Thanh My, Nguyen Van Phuoc, Lam Minh Triet, Pham Quoc Khanh

Natural air supply for anoxic biodegradation process of organic solid waste and some affecting factors

Conference of ICENR 2010, Institute for Environmental and Resources, VNU - 2012

2010

9

Lâm Minh Triết, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phạm Quốc Khánh

Đề xuất mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng đất ngập nước huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh -

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam – CHLB Đức hợp tác KHKT về “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn” của Trường Đại học Sài Gòn

2010

10

Nguyen Thi Thanh My, Nguyen Van Phuoc, Lam Minh Triet*, Pham Quoc Khanh. 

 

Development of a small-scale model for organic waste treatment appropriate to thu rural conditions

 

Conference of ICENR 2012, Institute for Environmental and Resources, VNU - 2012

2012

11

Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phạm Quốc Khánh, Trần Bảo Trân

 

Ảnh hưởng của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ đến môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

 

Hội thảo KHCN lần 13 của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

2013

12

Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phạm Quốc Khánh, Huỳnh Ngọc Loan,

Phan Nguyễn Thiện Nhân, Bùi Xuân Thành

Improvement of treatment performance of the anaerobic sponge biofilter coupling with sponge membrane bioreactor treating leachate from a solid waste transfer station

Conference of ICENR 2012, Institute for Environmental and Resources, VNU - 2012

2014

13

Ngô Nguyễn Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Vai trò và giải pháp truyền thông trong công tác bảo vệ môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị toàn quốc Nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất, khu vực phìa Nam của Hội Nữ trí thức Việt Nam

2019

14

Nguyễn Thị Thanh Mỹ;

Đỗ Thị Diễm Thùy

Quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Thành phố Hồ Chí Minh - Hiện trạng và giải pháp

Hội nghị toàn quốc Nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất, khu vực phìa Nam của Hội Nữ trí thức Việt Nam

2019

15

Lê Thị Minh TÂm; Nguyễn Phước Dân;

Phan Thu Nga;

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Tái sử dụng nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị toàn quốc Nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất, khu vực phìa Nam của Hội Nữ trí thức Việt Nam

2019

16

Tống Viết Thành

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Định hướng quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Hội thảo khoa học  và công nghệ của Hội Nước và Môi trường

2021

17

Mai Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Đặng Thị Ngọc Diệp

Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn từ các nguồn di động và trong không gian mở: thách thức và giải pháp

Hội thảo khoa học và công nghệ của Hội Nước và Môi trường

2021

18

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Vai trò công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng chống dịch bệnh bảo vệ môi trường

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường

2022

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày   03     tháng  11      năm 2023

Người khai kí tên

 

 

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

 

 

 


Phần mềm giao nhận logistic