DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN

(Cập nhật đến ngày 01/3/2023)

STT

Họ và tên

Đơn vị

Địa chỉ liên lạc Chuyên đề báo cáo

1

TS. Lý Thị Mai

Chuyên gia tư vấn tâm lý; GĐ Cty TNHH Một thành viên Tâm lý học ứng dụng; UV BCH Hội Nữ trí thức TPHCM

0918045168

Lythimai184@yahoo.com
Các chuyên đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

2

ThS

Phan Thanh Minh

Nguyên Trưởng phòng Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Sở LĐTBXH TPHCM

0903.753180

huynhco106@gmail.com
Các chuyên đề về công tác xã hội; luật pháp liên quan đến gia đình & trẻ em.

3

TS

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

PGĐ Sở TN & MT TPHCM; UV Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức TPHCM

0903.935.651

thanhmy1410@yahoo.com

nttmy.stnmt@tphcm.gov.vn

Các chuyên đề về  môi trường & biển đảo
  4

TS

Nguyễn Thị Thanh Kiều

Thư ký Hội đồng khoa học TPHCM - UV Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TPHCM

0903937881 

nguyenthanhkieu@gmail.com

Các chuyên đề về học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biển đảo; xây dựng xã hội học tập.

5

TS. Phan Thu Nga

PCT Hội Nước & Môi trường TPHCM – UV Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TP

0908.155.767

phanthunga1510@gmail.com t
Các chuyên đề về môi trường & biển đảo.

6

TS

Nguyễn Thị Hoa Xinh

UV BCH Hội Nữ trí thức TPHCM; nguyên GĐ Bảo tàng HCM chi nhánh TPHCM

0913.913.574

ngthihoaxinh@gmail.com
Các chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

7

PGS.TS

Trương Thị Hiền

PCT Hội Nữ trí thức Việt Nam - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM

0913.910.468

truonghien2512@yahoo.com
Các chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh &  Chỉ thị 05 CT/TW về học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

8

ThS. Bùi Thị Thủy

(Nhà văn Trầm Hương)

Nguyên Trưởng phòng Tuyên truyền, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

0903.784062

nhavantramhuong@gmail.com
Các chuyên đề về hình tượng phụ nữ VN từ cuộc đời đến trang sách.

9

TS

Bùi Thị Ngọc Trang

PGĐ Học viện Cán bộ TPHCM – PCT Hội Nữ trí thức TPHCM

 

0913.602.843

trangbtn@gmail.com

Các chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

10

ThS

Đinh Thị Thu Trang

Nguyên Trưởng Khoa Phụ vận, Học viện Cán bộ TPHCM

0908.269.664

trangsaigon64@yahoo.com
Các chuyên đề về phụ vận, bình đẳng giới, Luật kinh tế
11

ThS.LS

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên Chấp hành Hội Nữ trí thức TPHCM 

0908876449

tn.blue@yahoo.com 

Luật Lao động, Luật Hành chính, Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan,  DN; Bình đẳng giới,... 

12

TS. Trần Thị Rồi UV BCH Hội Nữ trí thức TPHCM; Nguyên Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản ĐH Luật TPHCM 

0918478984;  

ttroi@hcmulaw.edu.vn
Những quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng nam nữ trong chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục, xã hội...

13

ThS

Đặng Thị Tám

Thẩm phán tòa án quận Gò Vấp                                        

0909705099

tam.princess8@gmail.com    

Các chuyên đề về luật kinh tế, dân sự, lao động, hôn nhân & gia đình.

14

ThS.LS

Trần Thị Ngọc Nữ 

HV Hội Nữ trí thức TPHCM  

0903871700

0906386166

hanhnu9@yahoo.com

Luật pháp

 

   

 

 

 


Phần mềm giao nhận logistic