DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN

STT

Họ và tên

Đơn vị

Địa chỉ liên lạc Chuyên đề báo cáo

1

TS. Lý Thị Mai

Chuyên gia tư vấn tâm lý;

GĐ Cty TNHH Một thành viên Tâm lý học ứng dụng

- DĐ: 0918045168

- Lythimai184@yahoo.com
Các chuyên đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

2

ThS. Phan Thanh Minh

Giảng viên đại học; nguyên Trưởng phòng Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Sở LĐTBXH TP. HCM

- DĐ: 0903.753180

- huynhco106@gmail.com
Các chuyên đề về công tác xã hội; luật pháp liên quan đến gia đình & trẻ em.

3

TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

Đại học Sư phạm TP HCM; HV Hội Nữ trí thức TP

0908213083 - 0906334079

bichhongdhsp@yahoo.com.vn
Các chuyên đề về  giáo dục kỹ năng sống cho phụ nữ, trẻ em & gia đình.
  4 TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều Phó trưởng khoa Y ĐH Quốc gia TP - UV Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TP

DĐ: 0903937881 

nguyenthanhkieu@gmail.com

Các chuyên đề về học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biển đảo; xây dựng xã hội học tập.

5

TS. Phan Thu Nga

GĐ TT Kỹ thuật, Tài nguyên, Môi trường, Sở KHCN – UV Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TP

DĐ: 0908.155.767

phanthunga2004@yahoo.com trí thức TP
Các chuyên đề về môi trường biển đảo.

6

ThS. Nguyễn Thị Lan

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Thàng ủy

- DĐ: 0918.031.088;

- NR: 38.650.911

 phamngoclan06@gmail.com
Các chuyên đề về xây dựng xã hội học tập.

7

CN. Lê Thị Huệ

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP 

 -DĐ: 0903.314.040                    

- Lehue1212@yahoo.com.vn
Các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.

8

ThS. Trần Thị Kim Thanh

Trưởng Phòng Bình đẳng Giới Sở LĐTBXH TP 

- DĐ: 0913.118.738

- kimthanhvp@yahoo.com.vn
Các chuyên đề về bình đẳng giới trong lao động, việc làm, chính sách an sinh xã hội.

9

ThS. Lê Thị Hạnh

GĐ TT Ngiên cứu Giới & Xã hội ĐH Hoa Sen - Chi Hội NTT ĐH Hoa Sen

- DĐ: 01229656574

- hanh.lethi@hoasen.edu.vn
Các chuyên đề về công tác xã hội; xóa đói giảm nghèo; bình đẳng giới.

10

ThS. Nguyễn Thị Nhận

CB Giảng dạy

ĐH Hoa Sen - Chi Hội NTT ĐH Hoa Sen

0938.002.064; NR: 35.101.563

CQ: (083) 354 370 086

nhan.nguyenthi@hoasen.edu.vn
Các chuyên đề về Quản lý giáo dục; công tác xã hội; bình đẳng giới.

11

ThS. Bùi Thị Thủy

(nhà văn Trầm Hương)

Trưởng phòng Tuyên truyền, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

DĐ: 0903.784062

nhavantramhuong@gmail.com
Các chuyên đề về hình tượng phụ nữ VN từ cuộc đời đến trang sách.

12

PGS-TS. Trương Thị Hiền

Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP

DĐ: 0913.910.468

truonghien2512@yahoo.com an.nguyenthi@hoasen.edu.vn
Các chuyên đề về học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh &  Chỉ thị 05

13

ThS. Đinh Thị Thu Trang

Trưởng Khoa Phụ vận, Học viện Cán bộ TP

- DĐ: 0908.269.664

- NR: 35.511.319

- CQ: 38.031.210

- trangsaigon64@yahoo.com
Các chuyên đề về phụ vận, bình đẳng giới, Luật kinh tế
14 CN. Dương Thị Năm GĐ Cty SCID

- DĐ: 0918263457

- mayeu52@yahoo.com.vn

Chuyên đề về khởi sự doanh nghiệp

15

TS. Trần Thị Rồi Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản ĐH Luật TP 

0918478984;  NR: 37262427

CQ: 39.400.898 – 174

ttroi@hcmulaw.edu.vn
Những quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng nam nữ trong chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục, xã hội...

16

ThS. Đinh Thị Chiến

CB giảng dạy

ĐH Luật TP

dtchien@hcmulaw.edu.vn

chiendhl@yahoo.com.vn

Các chuyên đề về Luật Lao động & Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,...

17

ThS-LS. Trần Thị Ngọc Nữ ..

Giảng viên đại học   

- DĐ: 0903871700

- 0906386166

- hanhnu9@yahoo.com

Luật pháp

18

ThS-LS. Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Chấp hành Hội Nữ trí thức TP - nguyên PGĐ Sở Nội vụ TP 

- DĐ: 0908876449

- tn.blue@yahoo.com 
Luật Lao động, Luật Hành chính, Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan,  DN; Bình đẳng giới,... 

 19                                        

    ThS.

Đặng Thị Tám                                                                                                                                                     

Thẩm phán tòa án quận Gò Vấp                                                                             

-  

- DĐ: 0909705099

tam.princess8@gmail.com                                                                                                                                                                        

Các chuyên đề về luật kinh tế, dân sự, lao động, hôn nhân & gia đình.

20

TS. Bùi Thị Ngọc Trang

Trưởng phòng Đào tạo Học viện Cán bộ TP – PCT Hội Nữ trí thức TP

- DĐ: 0913.602.843

- Email: trangbtn@gmail.com

Các chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.


Phần mềm giao nhận logistic