Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh các nhiệm kỳ

Danh sách 23 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2019-2024)

(Đã được Đại hội Hội Nữ trí thức TPHCM biểu quyết thông qua ngày 3/8/2019)

STT

Họ và tên

Chuyên môn học hàm, học vị

Chức vụ,  đơn vị công tác

Công việc phân công trong BCH Hội

1

Trương Thị Hiền

PGS – TS. Kinh tế chính trị

Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM nhiệm kỳ 2014-2019

Chủ tịch Hội

2

Nguyễn Thị Khánh Tâm

Ths. Quản lý và tổ chức công tác Văn hóa, Giáo dục; CN Ngữ văn Phó Chủ tịch Thường trực Hội kiêm Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp nhiệm kỳ 2014-2019

Phó Chủ tịch Thường trực Hội kiêm Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp

3

Bùi Thị Ngọc Trang

TS. Sử học

Phó GĐ Học viện Cán bộ TPHCM; Phó Chủ tịch Hội NTT nhiệm kỳ 2014-2019

 Phó Chủ tịch Hội

4

Trần Thị Phương Hoa

Ths. Chính trị

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Phó Chủ tịch Hội NTT nhiệm kỳ 2014-2019

 Phó Chủ tịch Hội

5

Ngô Thị Phương Lan

TS. Dân tộc học; Nhân học

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM; Chi hội trưởng Chi Hội NTT ĐH KHXH&NV

 Phó Chủ tịch Hội

6

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ths. Quản lý Giáo dục

UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2014-2019

UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra

7

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

CN. Ngữ văn

Ủy viên Thường vụ Hội Nữ trí thức TPHCM nhiệm kỳ 2014-2019

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Ung Thị Xuân Hương

Ths. Luật Nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân TPHCM Ủy viên Ban Chấp hành

9

Nguyễn Thị Lan

Ths. XD Đảng

Ủy viên BCH - Chi Hội trưởng Chi Hội NTT Cán bộ sở ban ngành nhiệm kỳ 2014-2019

Ủy viên BCH - Chi Hội trưởng Chi Hội NTT Cán bộ sở ban ngành

10

Phan Thu Nga

TS. Ngành Kỹ thuật môi trường Giám đốc TT Kỹ thuật, Tài nguyên, Môi trường TPHCM Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Các trường đại học, TT nghiên cứu.

11

Bùi Thị Thủy

(Nhà văn Trầm Hương)

Ths. Báo chí

Trưởng phòng Tuyên truyền, Bảo tàng  PN Nam Bộ

Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Văn hóa, văn nghệ

12

Nguyễn Thị Thanh Kiều

TS.  Sinh học Nguyên Phó Trưởng khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM Ủy viên BCH

13

Trần Thị Rồi

TS. Kinh tế Luật

Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản, Đại học Luật

Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NNT ĐH Luật TP

14

Nguyễn Thị Thanh

Ths. Hành chính công; Luật sư Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng CH NTT Luật sư, luật gia nhiệm kỳ 2014-2019 Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng CH NTT Luật sư, luật gia

15

Chu Vân Hải

TS. Độc tố môi trường Phó GĐ Sở KH&CN TPHCM

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Lê Thị Huệ

CN. Báo chí - Tuyên truyền Nguyên Phó trưởng Ban Dân tộc & Tôn giáo TPHCM Ủy viên Ban Chấp hành

17

Lý Thị Mai

TS, Tâm lý học GĐ Cty TNHH Một thành viên Tâm lý học ứng dụng Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

TS. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường

Phó GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Dương Thị Năm

CN. Quản trị Kinh doanh GĐ Cty Sensemaket; Chi hội trưởng Chi Hội NTT Doanh nhân nhiệm kỳ 2014-2019 Ủy viên Ban Chấp hành; Chi Hội trưởng CH NTT Cựu cán bộ Hội LH Phụ nữ

20

Trần Thị Kim Thanh

ThS. Công tác Xã hội Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM; Chi hội trưởng CH NTT Sở LĐTB&XH nhiệm kỳ 2014-2019 Ủy viên Ban Chấp hành; Chi hội trưởng CH NTT Sở LĐTB&XH

21

Trần Phan Chung Thủy

PGS-TS-BS. chuyên khoa Tai mũi họng

GĐ Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM; Chi hội trưởng Chi Hội NTT BV Tai mũi họng TPHCM nhiệm kỳ 2014-2019

Ủy viên Ban Chấp hành; Chi Hội NTT BV Tai mũi họng TPHCM 

22

Trần Thị Anh Vũ

TS. Kinh tế Chính trị

Nguyên Phó Bí thư Quận ủy Quận 5

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Thị Hoa Xinh

TS. Lịch sử Nguyên GĐ Bảo tàng Hồ Chí Minh Ủy viên Ban Chấp hành

DANH SÁCH 25 UV BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2014-2019 

(Đã được Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức TPHCM biểu quyết thông qua ngày 10/10/2014)

STT

Họ và tên

Chuyên môn học hàm, học vị

Chức vụ,  đơn vị công tác

Công việc phân công trong BCH Hội

1

Trương Thị Hiền

PGS – TS. Kinh tế chính trị

Nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM

Chủ tịch Hội

2

Nguyễn Thị Khánh Tâm

Ths. Quản lý và tổ chức công tác Văn hóa, Giáo dục; CN Ngữ văn Nguyên Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Phó Chủ tịch Thường trực Hội kiêm Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp

3

Bùi Thị Ngọc Trang

TS. Sử học

Phó GĐ Học viện Cán bộ TPHCM

 Phó Chủ tịch Hội

4

Trần Thị Phương Hoa

Ths. Chính trị

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM

 Phó Chủ tịch Hội

5

Mai Hồng Qùy

GS-TS. Luật

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM

 Phó Chủ tịch Hội

6

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ths. Quản lý Giáo dục

Phó Chủ tịch LĐ Lao động TPHCM

UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban Kiểm tra Hội NTT TPHCM

7

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

CN. Ngữ văn

Nguyên Phó giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM

Ủy viên Ban Thường vụ - Chi hội trưởng Chi hội NTT Sở LĐTBXH TPHCM

8

Ung Thị Xuân Hương

Ths. Luật Chánh án Tòa án Nhân dân TPHCM Ủy viên Ban Thường vụ

9

 Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ths. Luật

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ TPHCM

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Phan Thu Nga

TS. Ngành Kỹ thuật môi trường Giám đốc TT Kỹ thuật, Tài nguyên, Môi trường TPHCM Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Các trường đại học, TT nghiên cứu.

11

Nguyễn Thị Lan

Ths. XD Đảng

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ủy viên BCH - Chi Hội trưởng Chi Hội NTT Cựu cán bộ sở ban ngành TPHCM

12

Nguyễn Thị Thanh Kiều

TS.  Sinh học Phó Trưởng khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM Ủy viên BCH

13

Trần Thị Rồi

TS. Kinh tế Luật

Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản, Đại học Luật

Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NNT ĐH Luật TP

14

Nguyễn Thị Thanh

Ths. Hành chính công; Luật sư Nguyên Phó giám đốc Sở Nội vụ Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng CH NTT Luật sư, luật gia

15

Trương Thị Ánh

ThS. Kinh tế chính trị Phó chủ tịch Hội đồng  Nhân dân TPHCM

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Phạm Khánh Phong Lan

PGS-TS. Dược  Phó giám sốc Sở Y tế TPHCM Ủy viên Ban Chấp hành; Chi hội trưởng Chi hội NTT Sở ngành TPHCM

17

Thái Thị Ngọc Dư

TS. Địa lý và nghiên cứu về Giới Trưởng Khoa Nghiên cứu Giới và Xã hội học ĐH Hoa Sen Ủy viên Ban Chấp hành; Chi hội trưởng Chi hội NTT ĐH Hoa Sen TPHCM

18

Bùi Thị Thủy

(Nhà văn Trầm Hương

ThS. Báo chí Trưởng phòng Tuyên truyền, Bảo tàng  PN Nam Bộ

Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Văn hóa, văn nghệ

19

Đinh Thị Thu Trang

ThS. Triết Trưởng Khoa Dân vận & Công tác xã hội Học viện Cán bộ TPHCM Ủy viên Ban Chấp hành; Chi Hội trưởng CH NTT Học viện Cán bộ TPHCM

20

Phan Thị Bích Hường

CN Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM Ủy viên Ban Chấp hành; Chi hội trưởng CH NTT Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM

21

Đỗ Thị Chánh

CN. Kinh tế

Phó chủ tịch Hội LH Phụ nữ TPHCM

Ủy viên Ban Chấp hành; Chi hội trưởng CH NTT Hội LH Phụ nữ TPHCM

22

Phan Kim Phương

ThS-BS. Y khoa Giám đốc bệnh viện Tim TPHCM

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Hoàng Hồng Hà

Tiến sĩ Ngữ văn Trưởng khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông & Nghệ thuật ĐH Văn Lang TPHCM Ủy viên Ban Chấp hành

24

Lê Ngọc Đào

ThS. Quản trị kinh doanh Nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương Ủy viên Ban Chấp hành

25

Trương Thị Minh Hương

CN. Kinh tế Nguyên Phó chánh VP UBND TPHCM Ủy viên Ban Chấp hành
 

Phần mềm giao nhận logistic