Danh sách 25 ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách 25 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2014-2019)

(Đã được Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức biểu quyết thông qua ngày 10/10/2014)

STT

Họ và tên

Chuyên môn học hàm, học vị

Chức vụ,  đơn vị công tác

Công việc phân công trong BCH Hội

1

Trương Thị Hiền

PGS – TS. Kinh tế

Nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP

Chủ tịch Hội

2

Mai Hồng Quỳ

GS - TS. Luật

Hiệu Trưởng Trường ĐH Luật TPHCM

Phó Chủ tịch Hội

3

Bùi Thị Ngọc Trang

TS. Sử học

Trưởng Phòng Đào tạo Học viện Cán bộ TPHCM

 Phó Chủ tịch Hội

4

Trần Thị Phương Hoa

Ths. Chính trị

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM

 Phó Chủ tịch Hội

5

Nguyễn Thị Khánh Tâm

- Ths. Quản lý và tổ chức công tác Văn hóa, Giáo dục; CN Ngữ văn

Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM kiêm Tổng Biên tập  Báo Phụ nữ TPHCM

Phó Chủ tịch Thường trực Hội kiêm Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp

6

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ths. Quản lý Giáo dục

Nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM

UV Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra

7

Ung Thị Xuân Hương

 

Ths. Luật

Chánh án Tòa án Nhân dân TPHCM

Ủy viên Thường vụ

8

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ths. Luật

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LH Phụ nữ TPHCM

Ủy viên Thường vụ

9

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

CN. Ngữ văn

Nguyên Phó Giám đốc Sở LĐTBXH,  Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TPHCM

Ủy viên Thường vụ, Chi Hội trưởng - Chi Hội NTT Cơ quan Sở LĐTBXH

10

Thái Thị Ngọc Dư

TS. Địa lý - Khoa học về giới

Nguyên Giám đốc TT nghiên cứu Giới và Xã hội - Đại  học Hoa Sen

Ủy viên BCH

11

Bùi Thị Thủy

(Nhà văn Trầm Hương)

Ths. Báo chí

Trưởng phòng Tuyên truyền, Bảo tàng  PN Nam Bộ

Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Văn hóa, văn nghệ

12

Đinh Thị Thu Trang

Ths. Triết học

Trưởng khoa Phụ vận, Học viện Cán bộ TP.HCM

Ủy  viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Học viện CBTP

13

Trần Thị Rồi

TS. Kinh tế Luật

Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản, Đại học Luật

Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NNT ĐH Luật TP

14

Đỗ Thị  Chánh

CN. Kinh tế

Phó Chủ tịch  Hội LHPN TPHCM

Ủy  viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Cơ quan THPN TP

15

Phạm Khánh Phong Lan

PGS –TS. Dược

Phó Giám đốc Sở Y Tế TPHCM

Ủy  viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Sở, ban ngành TP.

16

Phan Thị Bích Hường

CN. Ngành Sư phạm Kỹ thuật

Giám đốc Nhà Văn hóa PN TPHCM

Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Nhà  VHPN TP.

17

Phan Thu Nga

TS. Ngành Kỹ thuật môi trường Giám đốc TT Kỹ thuật, Tài nguyên, Môi trường TPHCM Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng – Chi Hội NTT Các trường đại học, TT nghiên cứu.

18

Nguyễn Thị Thanh

Ths. Hành chính công; Luật sư

Nguyên Phó GĐ Sở Nội vụ TPHCM

Ủy viên BCH, Chi Hội trưởng CH NTT Luật sư, luật gia

19

Hoàng Hồng Hà

 

TS. Ngữ văn

Khoa Quan hệ quốc tế & truyền thông ĐH Kinh tế, tài chính TPHCM

Ủy viên BCH

20

Trương Thị Minh Hương

CN. Kinh tế

Nguyên  Phó Chánh VP UBND TPHCM

Ủy viên BCH

21

Nguyễn Thị Thanh Kiều

TS.  Sinh học

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ủy viên BCH

22

Nguyễn Thị Lan

Ths. XD Đảng

Nguyên Phó trưởng Ban BTC Thành Ủy TPHCM

Ủy viên BCH - Chi Hội trưởng Chi Hội NTT Cán bộ hưu trí

23

Trương Thị Ánh

Ths. Kinh tế - Chính trị

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM

Ủy viên BCH

24

Phan Kim Phương

Ths – Bác sĩ y khoa

Nguyên Giám đốc Viện Tim TPHCM

Ủy viên BCH

25

Lê Ngọc Đào

Ths. Luật Kinh tế

Nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM

Ủy viên BCH; Chi Hội trưởng Chi Hội NTT Doanh nhân

 


Phần mềm giao nhận logistic