DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN

Trực thuộc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phụ nữ phát triển

STT

Họ và tên

Địa chỉ liên lạc

Chuyên đề tư vấn

1

TS. Lý Thị Mai

0918045168      

Lythimai184@yahoo.com

Các chuyên đề về Tình yêu, hôn nhân, gia đình.

2

Tiến sỹ

Nguyễn Thị Bích Hồng

0908213083 - 0906334079

bichhongdhsp@yahoo.com.vn

Các chuyên đề về  Giáo dục kỹ năng sống cho phụ nữ, trẻ em & gia đình.

3

ThS. Lê Thị Hạnh

- 01229656574

- hannahle2000@gmail.com
Các chuyên đề về Xã hội học; Xóa đói giảm nghèo; Bình đẳng giới.

4

CN. Lê Thị Huệ

0903.314.040                    

Lehue1212@yahoo.com.vn

Chuyên đề về Kỹ thuật trồng nấm sạch, rau sạch,...

5

Thạc sỹ

Phan Thanh Minh

0903.753180

huynhco106@gmail.com

Các chuyên đề về Công tác xã hội; Luật pháp liên quan đến gia đình & trẻ em.

6

TS. Trần Thị Rồi

0918478984; 

NR: 37262427

CQ: 39.400.898 – 174

ttroi@hcmulaw.edu.vn
Chuyên đề về Hiến pháp & pháp luật VN liên quan đến quyền bình đẳng nam nữ trong chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục, xã hội...

7

ThS- LS

Trần Thị Ngọc Nữ

0903871700 - 0906386166

hanhnu9@yahoo.com

Các chuyên đề Luật pháp liên quan đến bảo vệ quyền phụ nữ & trẻ em

8

LG. Lê Thanh Xuân

0909.222.162;

NR: 38.246.562

xuanxanh1259@yahoo.com.vn

Chuyên đề Hôn nhân có yếu tố nước ngoài

9

Luật sư Phan Thị Liễu

0903606763

luatsu_ptlieu@yahoo.com

Luật Hôn nhân & Gia đình

10

LG. Trần Thị Như Phương

0908.890.300;

nhuphuong1963@yahoo.

com.vn

Chuyên đề về Luật pháp liên quan phụ nữ, trẻ em & BĐG

11

Thạc sỹ Luật

Đinh Thị Chiến

dtchien@hcmulaw.edu.vn

chiendhl@yahoo.com.vn

Luật Lao động & Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp,...

12

ThS-LS

Nguyễn Thị Thanh

0908876449

tn.blue@yahoo.com

Luật Lao động, Luật Hành chính, Luật Bình đẳng giới.

13

Luật sư

Đinh Thị Thúy

0988192536

Thuydinh2106@gmail.com

Các chuyên đề luật pháp

14

Luật sư

Trần Thị Ngọc Thiện

0907191785 – 0907444169

luatsuthien47@gmail.com

Các chuyên đề luật pháp

15

Luật gia

Lê Thị Hằng

0982216916

lehang1661@gmail.com

Các chuyên đề luật pháp

16

Luật sư

Trần Thị Tuyết

0903812341

lawyertuyet@ttlaw.com.vn

Các chuyên đề trong lĩnh vực doanh nghiệp

17

PV. Nguyễn Thị Hiền Hòa

0903610129

thaovanpncn@gmail.com

 

Các chuyên đề về Tâm lý

18

GV. Huỳnh Thị Hoài Như

0977553191

Hoainhu@hoangthaithanh.com

Các chuyên đề về Tâm lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần.

19

BS. Trần Thị Ngọc Mai

0936066373

tranthingocmai200941@yahoo.com.vn
Các chuyên đề Chăm sóc sức khỏe

20

TVV. Dương Thị Thu

0908559016

duongthu1971@yahoo.com

Các chuyên đề Chăm sóc sức khỏe chủ động cho mọi lứa tuổi

21

TVV. Võ Thị Ngọc Nương

0909522389

anna.nuong1976@gmail.com

Các chuyên đề Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng

22

KS. Nguyễn Thị Thu Lộc

0918.182.177

TTLANNGOC@YAHOO.COM

Các chuyên đề về Chăm sóc sắc đẹp phụ nữ

23

Luật gia

Đặng Thị Tám

0909705099

tam.princess.8@gmail.com

Các chuyên đề về luật kinh tế, dân sự, lao động, hôn nhân & gia đình

24

     

25

     

Phần mềm giao nhận logistic