DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN

(Cập nhật đến ngày 01/3/2023)

Trực thuộc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phụ nữ phát triển

STT

Họ và tên

Địa chỉ liên lạc

Chuyên đề tư vấn

1

TS. Lý Thị Mai

Chuyên gia tư vấn tâm lý; GĐ Cty TNHH Một thành viên Tâm lý học ứng dụng - UV Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TPHCM

0918045168      

Lythimai184@yahoo.com

Các chuyên đề về Tình yêu, hôn nhân, gia đình.

2

Thạc sỹ

Phan Thanh Minh

0903.753180

huynhco106@gmail.com

Các chuyên đề về Công tác xã hội; Luật pháp liên quan đến gia đình & trẻ em.

3

ThS-LS

Nguyễn Thị Thanh

PCT Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - UV BCH Hội Nữ trí thức TPHCM

 

0908876449

tn.blue@yahoo.com

Luật Lao động, Luật Hành chính, Luật Bình đẳng giới.

4

TS. Trần Thị Rồi

 UV BCH Hội Nữ trí thức TPHCM

0918478984; 

ttroi@hcmulaw.edu.vn
Chuyên đề về Hiến pháp & pháp luật VN liên quan đến quyền bình đẳng nam nữ trong chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục, xã hội...

5

ThS- LS

Trần Thị Ngọc Nữ

0903871700 - 0906386166

hanhnu9@yahoo.com

Các chuyên đề Luật pháp liên quan đến bảo vệ quyền phụ nữ & trẻ em

6

Luật sư

Trần Thị Ngọc Thiện

0907191785 – 0907444169

luatsuthien47@gmail.com

Các chuyên đề luật pháp

7

Luật sư Phan Thị Liễu

0903606763

luatsu_ptlieu@yahoo.com

Luật Hôn nhân & Gia đình

8

 

LG. Trần Thị Như Phương

0908.890.300;

nhuphuong1963@yahoo.

com.vn

Chuyên đề về Luật pháp liên quan phụ nữ, trẻ em & BĐG

9

Luật sư

Trần Thị Tuyết

 

0903812341

lawyertuyet@ttlaw.com.vn

Các chuyên đề trong lĩnh vực doanh nghiệp

10

Luật gia

Lê Thị Hằng

0982216916

lehang1661@gmail.com

Các chuyên đề luật pháp

11

Luật gia

Đặng Thị Tám

0909705099

tam.princess.8@gmail.com

Các chuyên đề về luật kinh tế, dân sự, lao động, hôn nhân & gia đình
       

 


Phần mềm giao nhận logistic