• DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN
  (Cập Nhật 05-07-2017 09:10)

 • DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN
  (Cập Nhật 10-12-2016 22:07)

  STT Họ và tên Đơn vị Địa chỉ liên lạc Chuyên đề báo cáo 1 TS. Lý Thị Mai Chuyên gia tư vấn tâm lý; GĐ Cty TNHH Một thành viên Tâm lý học ứng dụng - DĐ: 0918045168 - Lythimai184@yahoo.com Các chuyên đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình. 2 ThS. Phan Thanh Minh Giảng viên đại học; nguyên Trưởng phòng Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Sở LĐTBXH TP. HCM - DĐ: 0903.753180 - huynhco106@gmail.com Các chuyên đề về công tác xã hội; luật pháp liên quan đến gia đình & trẻ em. 3 TS. Nguyễn Thị Bích Hồng Đại học Sư phạm TP HCM; HV Hội Nữ trí thức TP 0908213083 - 0906334079 bichhongdhsp@yahoo.com.vn Các chuyên đề về  giáo dục kỹ năng sống cho phụ nữ, trẻ em & gia đình.   4 TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều Phó trưởng khoa Y ĐH Quốc gia TP - UV Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TP DĐ: 0903937881  nguyenthanhkieu@gmail.com Các chuyên đề về học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biển đảo; xây dựng xã hội học tập. 5 TS. Phan Thu Nga GĐ TT Kỹ thuật, Tài nguyên, Môi trường, Sở KHCN – UV Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TP DĐ: 0908.155.767 phanthunga2004@yahoo.com trí thức TP Các chuyên đề về môi trường biển đảo. 6 ThS. Nguyễn Thị Lan Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Thàng ủy - DĐ: 0918.031.088; - NR: 38.650.911  phamngoclan06@gmail.com Các chuyên đề về xây dựng xã hội học tập. 7 CN. Lê Thị Huệ Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP   -DĐ: 0903.314.040                     - Lehue1212@yahoo.com.vn Các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. 8 ThS. Trần Thị Kim Thanh Trưởng Phòng Bình đẳng Giới Sở LĐTBXH TP  - DĐ: 0913.118.738 - kimthanhvp@yahoo.com.vn Các chuyên đề về bình đẳng giới trong lao động, việc làm, chính sách an sinh xã hội. 9 ThS. Lê Thị Hạnh GĐ TT Ngiên cứu Giới & Xã hội ĐH Hoa Sen - Chi Hội NTT ĐH Hoa Sen - DĐ: 01229656574 - hanh.lethi@hoasen.edu.vn Các chuyên đề về công tác xã hội; xóa đói giảm nghèo; bình đẳng giới. 10 ThS. Nguyễn Thị Nhận CB Giảng dạy ĐH Hoa Sen - Chi Hội NTT ĐH Hoa Sen 0938.002.064; NR: 35.101.563 CQ: (083) 354 370 086 nhan.nguyenthi@hoasen.edu.vn Các chuyên đề về Quản lý giáo dục; công tác xã hội; bình đẳng giới. 11 ThS. Bùi Thị Thủy (nhà văn Trầm Hương) Trưởng phòng Tuyên truyền, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ DĐ: 0903.784062 nhavantramhuong@gmail.com Các chuyên đề về hình tượng phụ nữ VN từ cuộc đời đến trang sách. 12 PGS-TS. Trương Thị Hiền Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP DĐ: 0913.910.468 truonghien2512@yahoo.com an.nguyenthi@hoasen.edu.vn Các chuyên đề về học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh &  Chỉ thị 05 13 ThS. Đinh Thị Thu Trang Trưởng Khoa Phụ vận, Học viện Cán bộ TP - DĐ: 0908.269.664 - NR: 35.511.319 - CQ: 38.031.210 - trangsaigon64@yahoo.com Các chuyên đề về phụ vận, bình đẳng giới, Luật kinh tế 14 CN. Dương Thị Năm GĐ Cty SCID - DĐ: 0918263457 - mayeu52@yahoo.com.vn Chuyên đề về khởi sự doanh nghiệp 15 TS. Trần Thị Rồi Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản ĐH Luật TP  0918478984;  NR: 37262427 CQ: 39.400.898 – 174 ttroi@hcmulaw.edu.vn Những quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng nam nữ trong chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục, xã hội... 16 ThS. Đinh Thị Chiến CB giảng dạy ĐH Luật TP dtchien@hcmulaw.edu.vn chiendhl@yahoo.com.vn Các chuyên đề về Luật Lao động & Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,... 17 ThS-LS. Trần Thị Ngọc Nữ .. Giảng viên đại học    - DĐ: 0903871700 - 0906386166 - hanhnu9@yahoo.com Luật pháp 18 ThS-LS. Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Chấp hành Hội Nữ trí thức TP - nguyên PGĐ Sở Nội vụ TP  - DĐ: 0908876449 - tn.blue@yahoo.com  Luật Lao động, Luật Hành chính, Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan,  DN; Bình đẳng giới,...   19                                             ThS. Đặng Thị Tám                                                                                                                                                      Thẩm phán tòa án quận Gò Vấp                                                                              -   - DĐ: 0909705099 - tam.princess8@gmail.com                                                                                                                                                                         Các chuyên đề về luật kinh tế, dân sự, lao động, hôn nhân & gia đình. 20 TS. Bùi Thị Ngọc Trang Trưởng phòng Đào tạo Học viện Cán bộ TP – PCT Hội Nữ trí thức TP - DĐ: 0913.602.843 - Email: trangbtn@gmail.com Các chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

 • Bộ máy tổ chức Hội
  (Cập Nhật 02-05-2015 05:06)

  Ban Chấp hành bầu nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; quyết định công nhận các chi Hội và bộ phận giúp việc. Theo đó sơ đồ tổ chức bộ máy do BCH bầu ra như sau:

 • Điều lệ Hội Nữ trí thức TPHCM
  (Cập Nhật 02-05-2015 04:05)

  Điều lệ Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2019 - 2024 (sửa đổi, bổ sung) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3940/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

 • Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh - Tổ chức Hội thành viên của Hội Nữ trí thức Việt Nam, Liên hiệp Các hội Khoa học & Kỹ thuật TPHCM; Hội LH Phụ nữ TPHCM
  (Cập Nhật 02-05-2015 03:33)

  A- Quá trình hình thành tổ chức Hội. CLB Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh là tiền thân của tổ chức Hội Nữ trí thức Thành phố. CLB được Ban Thường vụ Hội LH Phụ nữ Hội Nữ Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập ngày 4/3/2011 với 28 thành viên sáng lập.

Phần mềm giao nhận logistic